Cirkularitet er et nøgleord i forsøget på at begrænse de miljømæssige konsekvenser af produktion og forbrug. Dette er også tilfældet indenfor tekstilindustrien. Nu skal et nyoprettet innovationspartnerskab fremme den cirkulære omstilling i industrien gennem anbefalinger til fremtidens tekstilteknologier.

Det nye innovationspartnerskab, CirkTek er et åbent vidensforum med eksperter i cirkulær tekstiløkonomi. Initiativet understøttes af Teknologisk Institut og skal med dialog og videndeling styrke den danske tekstilbranches cirkulære omstilling og medvirke til at gøre Danmark til et udstillingsvindue for cirkulær innovation på tekstilområdet.

Bæredygtighed og cirkularitet i tekstilindustrien

Det er en anerkendt udfordring for industrien, at et stort forbrug af tøj og tekstiler blandt privatpersoner og virksomheder går til spilde og ikke genanvendes.

“Det er en kolossal mængde ressourcer, der år efter år går tabt, når privatpersoner og virksomheder kasserer tøj og tekstiler. Selvom vi er gået i gang med at sortere tøjaffald, er teknologierne ikke på plads. Til gengæld er mange i gang med at udvikle dem. Her bliver det advisory boardets opgave at skabe overblik og dele viden på tværs af aktører, der arbejder med design, produktion og genanvendelse af tekstiler”, siger sektionsleder Peter Rosborg fra Teknologisk Institut.

Videndeling på tværs af tekstilområdet

Det nye vidensforum afspejler en bred vifte af interessenter og perspektiver inden for cirkulær tekstiløkonomi – på tværs af sektorer og industrier. Forummet skal i samspil med advisory boardet være et samlingspunkt for aktører med viden om, hvad der findes af teknologier, som enten er på vej, er ved at blive modnet eller allerede anvendes i større skala.

“Alle interesserede parter, herunder virksomheder, forskere, organisationer og andre aktører inden for den cirkulære tekstilindustri, opfordres til at deltage i vidensforummet. Det er en god mulighed for at være med til at forme og påvirke den teknologiske vej for den cirkulære omstilling af tekstilindustrien i Danmark og i EU”, udtaler sektionsleder Peter Rosborg fra Teknologisk Institut.

Fokus for arbejdet er teknologiudvikling, der kan bidrage til at reducere ressourceforbruget og øge genanvendelsesgraden i tekstilindustrien. Dette med sigte på at fremme en cirkulær og miljørigtig tekstilindustri i Danmark og internationalt. CirkTeks arbejde offentliggøres ved projektets afslutning i starten af 2024.

Du kan læse meget mere om den nye samarbejde, og få mere viden om tekstilindustrien og behovet for cirkularitet her.

Foto: Teknologisk Institut