GTS-institutter er en del af nyt forskningsprojekt, der skaber digital infrastruktur. Dette kan medføre internetforbindelser, der er både hurtigere, billigere, sikrere og grønnere end i dag.

Forbruget af datavækst og behovet for datacentre og kommunikationsinfrastruktur er eksploderet, og kræver stadigt stigende mængder energi. Leverandører og operatører af tjenesterne har derfor arbejdet på at optimere og reducere energiforbruget, men indtil for nylig udelukkende ud fra et forretningsmæssigt bundlinjeperspektiv.

I takt med stigende energipriser, politiske regulering og at bæredygtighed og klimavenlige løsninger bliver en stadig større del af virksomhedernes DNA, har perspektivet dog ændret sig. Virksomhederne har derfor nu et behov for at kunne bevise og dokumentere bl.a. energiforbrug og CO2-aftryk overfor både kunder og myndigheder.

Det grønne skal kunne måles og vejes

FORCE Technology og Alexandra Instituttet er i samarbejde med partnere i GreenCOM-projektet ved at udvikle og definere en energicertificeringsservice for centrale dele af den digitale infrastruktur og tjenester, der lægger grundlaget for en fremtidig akkreditering af en energicertificeringsmetode af relevante anerkendte certificeringsorganer.

Forventningen er, at projektet vil resultere i 30 banebrydende danske teknologioverførsler til industrien, der helt konkret vil sørge for en digital infrastruktur, der gør det muligt, at internetforbindelser kan transportere langt større mængder data hurtigere, billigere, mere sikkert og grønnere end i dag.

Når GreenCOMs teknologiske innovationsplatform bliver sat i søen, har den potentiale til op mod en 10 procent besparelse på hele Danmarks samlede elektricitetsforbrug.

Til gavn for det danske samfund

Platformen vil være en stor gevinst for alt fra hospitaler til ministerier, vindmøller og fjernvarmeværker, medier, transportsektoren, landbruget, Forsvaret og private hjem, hvor der er er et stadigt stigende behov for mere intelligente digitale løsninger, der bruger mindre energi og er bedre sikrede mod cyberangreb end i dag.

Med støtte fra Innovationsfonden, kan det danske samfund potentielt blive et af verdens bedst digitaliserede, mest modstandsdygtige og mest grønne samfund.

For hver gang der bliver udledt ét ton CO2 for at drive nettet, sparer samfundet i dag 1,5 tons CO2 andre steder, idet samfundet bliver mere effektivt. Denne faktor 1,5 forventes at stige til en faktor 10 over de næste år. Derfor er internettet et meget effektfuldt værktøj og en helt afgørende forudsætning for den grønne omstilling i almindelighed.

Innovationsfonden investerer 40 mio. kroner i projektet, som vil forløbe over de næste 3 år.

læs meget mere om projektet og samarbejdspartnerne her.