Stort EU-projekt samler førende aktører inden for AI. De skal sammen udvikle fremtidens tillidsvækkende og CO2-reducerede kunstige intelligens – og føre AI ind i en grønnere og mere pålidelig retning. Teknologisk Institut repræsenterer Danmark i projektet.

Kunstig intelligens har et stort potentiale til at løse store samfundsproblemer inden for blandt andet sundhed, energi og fremstilling af produkter. Det kan bl.a. handle om hurtigere diagnosticering af sygdomme, optimering af energiforbrug i bygninger og detektion af defekter i fremstillede produkter.

Men teknologien har også betydelige udfordringer, når det kommer til blandt andet sikkerhed, uigennemskuelighed på grund af AI-systemernes kompleksitet og – sidst men ikke mindst – miljøbelastning gennem omfattende produktion af og strømforbrug fra IT-udstyr.

Disse udfordringer vil et nyt ambitiøst EU-projekt med navnet ENFIELD (European Lighthouse to Manifest Trustworthy and Green AI) tage fat på at løse.

”Vi er gået sammen med nogle af de bedste aktører inden for AI i Europa med et mål om at udvikle AI-teknologier, der blandt andet minimerer CO2-udledning og gør AI mere gennemskuelig og kontrollerbar for mennesker”, siger François Picard, der er specialist hos Teknologisk Institut.

Partnere fra 18 lande

Projektet samler over 30 partnere fra 18 lande. Formået er at skabe et førende europæisk ekspertisenetværk inden for grøn, adaptiv, menneskecentreret og pålidelig AI.

Derved styrkes Europas position inden for forskning, anvendelse og regulering af AI ved at samle og mobilisere aktører fra hele Europa.

ENFIELD har et samlet budget på 11,5 millioner euro finansieret af EU og løber over de næste tre år.

Læs mere her