Bæredygtighed er hot, men byggebranchen er kølig, når det gælder genanvendelse af byggematerialer. Usikkerhed om bl.a. brandegenskaber skal ryddes af vejen, før de får deres gennembrud. Det arbejder et GTS-institut på med flere nye projekter.

Det mest bæredygtige byggeri er det, som aldrig blev opført!

Trods grønne ambitioner og tiltag hos bygherrer og producenter er byggematerialer en stor kilde til udledning af drivhusgasser. Ifølge World Green Building Council udgør klimagasser fra produktion og transport af byggematerialer, nedrivning og affaldshåndtering fra byggeri mere end 10 pct. af verdens samlede udledning af klimagasser. Altså er der et stort uudnyttet potentiale i at genanvende materialer som træ, stål, beton og mursten. Dels ved at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt, dels ved at genanvende materialer fra byggeri, som bliver helt eller delvist revet ned.

Men der er flere hindringer for genbrug af byggematerialer – fx om det er økonomisk rentabelt, og hvilken styrkeevne genanvendte byggematerialer har. Og så er der brandsikkerheden: Hvilke brandegenskaber har byggematerialer, som har været i bygninger i årtier – ja, måske endda i mere end et århundrede?

”I dag skal genbrugte materialer leve op til samme brandkrav som nye materialer. Hvis genbrugsmaterialer skal opnå et gennembrud, er vi er nødt til at finde løsninger, som gør det muligt at dokumentere deres egenskaber, så de kan komme på markedet”, siger Christian Fundby Schou, som er leder i Advanced Product Development hos DBI.

Beslutningsstøtte til brandrådgivere

Cirkulære byggevarer er således et fokusområde hos DBI, hvilket bl.a. kommer til udtryk i Spireprojekt Upcycling Orangeri 2.0, som har DBI som projektleder og er finansieret via WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Projektet skal fremme brugen af genbrugsmaterialer til konstruktioner i nybyggeri ved at udvikle nye metoder til brandteknisk dokumentation uden at udføre fuldskala-brandtests. I projektet bliver genanvendt spærtræ fra tagkonstruktioner på ældre bygninger brugt til bærende konstruktioner i et nyt orangeri i boligforeningen Plus Bolig i Aalborg.

”Vi vil udvikle metoder til at vurdere elementer som træ uden at brænde det af. Vi ved, at træ opfører sig forskelligt, så i projektet agter vi at anvende træets densitet sammen med ikke-destruktive teknologier til at udvælge og kategorisere træet, som vi så brandtester for at afdække komparativt, hvordan træet performer sammenholdt med nyt CE-mærket træ”, siger Christian Fundby Schou og tilføjer:

”Metoderne skal munde ud i en metode og et beslutningsstøtteværktøj til brandrådgivere, så de kan tage højde for de usikkerheder, der er ved indføre genanvendte byggematerialer i nybyggeri.”

Læs hele artiklen på DBI’s hjemmeside

Foto: Titan Nedbrydning A/S