I en resultatkontrakt har Teknologisk Institut udviklet løsninger, der muliggør hurtigere digitalisering i landbruget. Dette skal gavne produktiviteten, bundlinjen og miljøet.

Dansk landbrug er kendt for at være hurtig til at implementere nye teknologier og udnytte digitale løsninger til at indsamle data og styre driften. Der er nemlig både konkurrencemæssige og økonomiske fordele at hente, ved at anvende fx sensorer og kunstig intelligens på marken.

”Det er komplekst at udvikle 100 procent digitale løsninger, fordi det kræver et samspil med en række digitale teknologier, som det er nødvendigt at indbygge i maskinerne og udstyret. Men digitalisering helt afgørende for at bevare eller opnå en førerposition på markedet”, fortæller Nicolai Fog Hansen, sektionsleder på Teknologisk Institut.

Nye værktøjer

Derfor har Teknologisk Institut som led i resultatkontrakten Digitalisering i landbruget udviklet et sæt værktøjer og metoder, som består af software- og analysemoduler og rådgivningsværktøjer.
”Når en virksomhed vil gennemføre en digitaliseringsproces, kan de tage udgangspunkt i metoderne, de testede skabeloner og de validerede dataanalysemetoder. På den måde kan virksomheden gennemføre en digitaliseringsproces hurtigere, billigere og mere sikkert”, siger Nicolai Fog Hansen.

Sparer både vand og gødning

Teknologisk Institut har arbejdet tæt sammen med virksomheder inden for mark, væksthus og miljøteknologi for at nå i mål med værktøjerne og metoderne. Det har bl.a. resulteret i det kommercielle produkt, InfoGrow, som instituttet sælger til gartnerier.

”InfoGrow har fokus på dataopsamling og styring af klima på gartnerier. Produktet giver et præcist estimat af, hvor meget vand og gødning der er behov for. Ud over en klimagevinst er det også godt for bundlinjen, siger Jesper Aaslyng”, faglig leder på Teknologisk Institut.

Arbejdet fortsætter med ny bevilling

Teknologisk Instituts arbejde med digitalisering i landbruget stopper ikke ved udgangen af resultatkontrakten. Sammen med en række partnere har Teknologisk Institut modtaget 6,3 mio. kr. i midler fra Industriens Fond, så arbejdet kan fortsætte til og med 2023. Fokus er her på vækst i agroindustrien via digitalisering.

Resultatkontrakten ”Digitalisering i landbruget” løb fra 2018-2020. Resultatkontrakter indgås mellem de syv GTS-institutter, herunder Teknologisk Institut, og Uddannelses- og Forskningsministeriet for at styrke innovation og konkurrencekraft i dansk erhvervsliv gennem ny teknologi. GTS-institutterne tilbyder en kæde af teknologiske kompetencer, der rykker grænsen for, hvad der er muligt for virksomheder i hele landet.

Du kan læse mere om denne resultatkontrakt her

Læs den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut