Der findes ikke nok viden om, hvordan ny velfærdsteknologi påvirker arbejdsmiljøet for de ansatte på danske plejecentre. Det skal et GTS-institut nu finde ud af i ny undersøgelse.

Hvordan påvirker stigende brug af velfærdsteknologi i de danske plejecentre arbejdsmiljøet for medarbejderne? Det skal Teknologisk Institut nu undersøge ved en bred rundspørge og analyse på en række plejecentre.

Velfærdsteknologi kan være alt fra avancerede digitale teknologier som fx sensorgulve, spiserobotter og forskellige apps, men også toiletter med skylle- og tørrefunktioner, loftlifte og gardinautomatik – og meget andet.

”De nye teknologier ændrer også arbejdsgangene på plejecentrene, og det påvirker arbejdsmiljøet. Potentielt kan velfærdsteknologi give mere luft og overskud for medarbejderne, som så kan bruge mere tid på de patientnære opgaver. Det kan være godt for det mentale velvære i arbejdslivet. Omvendt kan nye teknologier give frustrationer og usikkerhed, og det kan være negativt for arbejdsmiljøet”, siger projektleder Annemarie Holsbo, Teknologisk Institut.

Indsamle erfaringer

I løbet af foråret 2023 vil konsulenter fra Teknologisk Institut besøge en række danske plejecentre for at indsamle erfaringer med velfærdsteknologi. Observationer og interviews fra besøgene vil blive kombineret med den nyeste forskningslitteratur og ekspertinterviews for tilsammen at tegne et opdateret billede af, hvordan velfærdsteknologi påvirker arbejdsmiljøet.

I undersøgelsen skal der også findes eksempler på, hvordan velfærdsteknologi kan have en positiv indvirkning på de ansattes hverdag. Undersøgelsen skal dermed skabe ny viden, der kan gavne plejecentrene, når de selv skal vælge og implementere ny velfærdsteknologi.

”Selvom velfærdsteknologi ofte har til formål at aflaste personalet, er det ikke givet på forhånd, at medarbejderne oplever en forbedring ved at indføre den. Ændringen i opgaver kan give utryghed, fordi rutinerne ændres, og der kan være bekymring over, om teknologien kommer til at påvirke forholdet til borgeren”, siger forretningsleder Birgitte Østergaard Sørensen, Teknologisk Institut.

Undersøgelsen udføres af konsulenter fra Teknologisk Instituts Center for Analyse og Erhvervsfremme i samarbejde med eksperter fra Teknologisk Instituts Robotteknologi. Projektet er støttet af Velliv Foreningen med kr. 690.000 og løber indtil oktober 2023. Slutresultatet vil blive præsenteret i en samlet rapport.

Du kan læse pressemeddelelsen her

Foto: Teknologisk Institut