Når Danfoss skal udskifte verdens bedste emballage – styropor – med et mere grønt alternativ, er det en stor fordel at have adgang til testfaciliteter hos FORCE Technology. Det nye materiale skal nemlig kunne klare nøjagtig de samme belastninger som styropor.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Danfoss sælger en bred vifte af elektronikprodukter bl.a. frekvensomformere til hele verden. Det er afgørende for Danfoss, at deres produkter kan sendes sikkert rundt i hele verden uanset vej- og vejrforhold.

Derfor er der store krav til emballagen, som skal bestå en ISTA-emballagetest. ISTA-testen bliver gennemført af FORCE Technology, og den dokumenterer, at emballagen kan modstå alle de nødvendige krav for at komme skadefri frem til kunderne.

Indtil nu har Danfoss især brugt styropor (plasticmateriale) som emballage, men nye miljøkrav fra både kunder og myndigheder gør, at Danfoss arbejder på at udskifte styropor med et mere bæredygtigt materiale.

”Der er ikke tvivl om, at miljødagsordenen fylder mere og mere. Når vi udvikler på vores emballager, har vi derfor miljøet med i baghovedet. Det bliver vigtigere og vigtigere. Der er fx et EU-direktiv, som gør, at vi skal indrapportere, hvor meget emballageaffald, vi belaster samfundet med – og her er de mest miljøvenlige materialer dem, der er billigst. Desuden er der enkelte lande, der går foran og begynder at forbyde emballager af styropor, det gælder fx Frankrig”, fortæller Kim C. Waltersdorff, Manager Quality & Packaging Development i Danfoss Distribution Services A/S.

Verdens bedste materiale er skidt for miljøet

Styropor er ifølge Kim C. Waltersdorff et af verdens bedste materialer til emballage, men det er ikke godt for miljøet, fordi de fleste lande – modsat Danmark – er dårlige til at sortere og genbruge affald. Derfor er der et globalt ønske om at udskifte styropor med et mere miljøvenligt materiale.

”Miljøaftrykket fra styropor er større end fra pap. Derfor arbejdet vi på at udvikle emballager af organiske materialer som pap og træ, der beskytter lige så godt som styropor. Det er en udfordring, men det skal nok lykkes”, siger Kim C. Waltersdorff.

Danfoss står selv bag udviklingen af de nye grønne emballager, men når de skal teste, hvordan emballagen beskytter, bruger de FORCE Technologys faciliteter i Nordborg. Indtil for ti år siden havde Danfoss selv disse faciliteter, men de outsourcede dem til netop FORCE Technology for at fokusere på deres kerneforretning.

Veludstyrede faciliteter

“FORCE Technologys hovedfokus er at drive testfaciliteter. Derfor sørger de for at vedligeholde og udvikle testfaciliteterne i Nordborg, og det gør de utrolig godt. De tilbyder veludstyrede faciliteter, som vi har stor værdi ud af at have adgang til”, siger Kim C. Waltersdorff.

Endnu en fordel ved, at FORCE Technology driver faciliteterne, er, at andre virksomheder dermed også har adgang til at benytte dem. Det gør dem mere rentable at drive og udvikle. For Danfoss er der tilfredshed med fortsat at have adgang til testfaciliteter så tæt på virksomheden:

”Det er en stor fordel, at vi hurtigt kan køre derhen og få testet tingene. Det understøtter et velfungerende samarbejde og giver bedre mulighed for løbende at drøfte forskellige ting omkring testforløbene. Det er meget værdifuldt at kunne trække på FORCE-specialisternes omfattende viden”, slår Kim C. Waltersdorff fast.