Nu kan kan diabetikere med fodsår få bedre styr på deres lidelse, og dermed få styrket dialogen med behandlerne, gennem brug af ny app.

Borgere med diabetes kan nu få et bedre overblik over udviklingen af deres diabetiske fodsår med ny SårApp. Appen, som er en del af forskningsprojektet HealthD360, skal undersøge, hvordan borgeren kan få mere kontrol over eget behandlingsforløb, specielt mellem aftaler hos praktiserende læge og på sårklinikker.

”Behandlingen af fodsår er kompleks og kræver et tæt samarbejde mellem borger og sundhedsprofessionelle, og det kan den nye app hjælpe med. Appen kan potentielt styrke borgernes kontrol over eget behandlingsforløb, hjælpe med at overskue sårhelingsprocessen og samtidig give borgeren mulighed for at dele relevante informationer med behandlerne,” siger lektor Trine Rolighed Thomsen, Teknologisk Institut.

Afkobler patienten

SårAppen er bygget på et tæt samarbejde mellem borgere, pårørende, sundhedsfaglige eksperter, virksomheder og forskere. Appen er en del af HealthD360 projektet, der vil skabe bedre sundhed for borgerne ved at koble data fra borgernes smartphones og personbåret udstyr med data fra det offentlige sundhedssystem.

I dag er det ofte ikke muligt for borgeren at dele information og data om sit diabetiske fodsårs udvikling imellem konsultationer i de forskellige sundhedssektorer.

”Vores patienter bringer ofte oplysninger fra hjemmesygeplejersken med til vores konsultation, og jeg er sikker på, at denne kommunikation også går den anden vej. Paradoksalt nok afkobler vi patienten i kommunikationen i vores digitale kommunikation mellem sektorerne. Dette betyder, at der er en dobbelt kommunikation, som kan være med til at skabe tvivl om behandlingen og som kan give patienten følelsen af at være budbringer og mellemmand, siger Klaus Kirketerp-Møller, overlæge ved Bispebjerg Hospital.

Få bedre overblik over sårets udvikling

I appen bliver borgerne vejledt i at registrere deres sår. Det er muligt at indtaste oplysninger om sårets størrelse, udseende, smerter, betændelsestilstand, aktivitetsniveau og om såret væsker.

Samtidigt kan der inddrages data fra smartphones, smartwatches og lignende personbåret udstyr samt uploades billeder af såret. Disse informationer giver borgere mulighed for at følge sårudviklingen over tid og styrke dialogen med sundhedsfaglige personer om behandlingen.

Forebyggende initiativer

Første version af appen er nu tilgængelig i App Store og på Google Play, og der laves løbende optimeringer efter feedback fra brugerne.

Data fra SårAppen vil blive analyseret sammen med registerdata og data fra kommunerne i projektet; Målsætningen er at blive klogere på, hvilke parametre der har størst betydning for udviklingen af diabetiske fodsår, som kan indgå i forebyggende initiativer fremover.

Udviklere bag appen er Cambio, Opus Consult, Teknologisk Institut, Alexandra instituttet, Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitet. Herudover har Aarhus Kommune og Frederiksberg Kommune bidraget med sparring og input fra borgere og sundhedsprofessionelle.

Læs mere om forskningsprojektet HealthD360 her

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut