Behovet for laboratoriemodeller, der kan efterligne dele af tilstande ved sygdom, er stærkt stigende i den bioteknologiske- og farmaceutiske industri. Derfor har Bioneer etableret en ny 3D Bioprinting facilitet. Den gør det muligt at bygge vævs- og mini-organmodeller baseret på forskellige typer af levende celler fra mennesker.

Af Christian Clausen, CSO, Bioneer

3D Bioprinting er en ”additive fremstillingsproces (AM)” proces, som det er tilfældet ved fx 3D print af metal.  Ved 3D Bioprinting printes levende celler sammen med gelbaserede materialer, der populært sagt limer cellerne sammen. Derved kan vævsstrukturer, fx hud eller dele af organer som minihjerner, bygges i laboratoriet.

Virksomheder, der udvikler lægemidler, er meget fokuserede på tidlig udvælgelse af de lægemiddelkandidatstoffer, der vil have den bedste sandsynlighed for at ende som produkter.

Cellemodeller, der kan efterligne egenskaber i det syge eller raske væv, er én af den nære fremtids løsning på denne udfordring for virksomhederne. Avancerede printede modeller vil kræve en præcis repeterbar opbygning, hvor der tages hensyn til vævets arkitektur og sammensætning, som det ser ud i levende mennesker. Og lige netop dette er muligt at kontrollere ved brug af 3D Bioprinting teknologi.

3D Bioprinting facilitet skal hjælpe virksomheder indenfor det Biomedicinske område

Bioneers nye 3D Bioprint facilitet gør det muligt for danske virksomheder at lære, hvordan Bioprinting fungerer og hvilke udfordringer, der skal løses, når der skal printes med levende celler.

Faciliteten skal især anvendes til opbygning af konkrete modelsystemer med levende celler til virksomheder og indgår i Bioneers innovationsprogram vedrørende levermodeller og modeller af strukturer i hjernen.

”3D Bioprinting er en teknologi, der udvikler sig hurtigt og har potentialet til at løse nogle af de udfordringer virksomheder har for adgang til effektive vævsmodeller. Bioprinting kræver højt-specialiseret udstyr og kompetencer. Derfor ser vi et klart behov for en 3D Bioprinting facilitet her på Bioneer, som ud over at skræddersy vævsmodeller til virksomheder kan hjælpe dem i gang med teknologien”, siger Bjørn Holst, leder af Biomedicinsk Teknologi på Bioneer.

Om 3D Bioprinting faciliteten

Etablering af 3D Bioprinting faciliteten er sammen med avanceret billedanalyseteknologi en del af Bioneers strategiske satsning inden for Sygdomsmodeller.
Aktiviteterne støttes dels via Resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, dels via en række EU-rammeprogrammer.

For mere information

GTS-infrastruktur– her er en samlet oversigt

Ud over de testfaciliter som Bioneer stiller til rådighed, har dansk erhvervsliv adgang til mere end 120 test- og demonstrationsfaciliteter hos GTS-institutterne.
Du kan tjekke testfaciliteterne ud på teknologiskinfrastruktur.dk

 

Foto: Bioneer