COVID-19 har vist, hvordan traditionelle forsyningskæder kan komme under pres, når grænser pludselig lukker, og leverandører er tvunget til at stoppe produktionen. Additive fremstillingsmetoder, som fx 3D-print, kan ruste industrien til lignende kriser i fremtiden.

Det er budskabet fra Teknologisk Institut, som arbejder på at udvikle og optimere additive fremstillingsmetoder til danske virksomheder.

”Under den første COVID-19 bølge har flere fremstillingsvirksomheder haft problemer med at holde produktionen kørende – bl.a. fordi de ikke kunne få komponenter fra underleverandører som følge af lukkede grænser. Jo mere specialiserede emner er, jo mindre er sandsynligheden for, at man kan købe delkomponenterne lokalt. En anden udfordring har været, at producenter verden over simpelthen har været nødt til at lukke ned som følge af smittefaren, fordi der var for mange folk i produktionen”, siger Henning Henningsen, 3D-print ekspert og seniorkonsulent hos Teknologisk Institut.

Modstandsdygtig med digitale filer

Han påpeger, at en række af disse problemer kunne være undgået, hvis flere virksomheder havde tænkt i additive fremstillingsmetoder. Her er det den digitale fil, der er produktionsgrundlaget, og ved 3D-print bliver emnerne samtidig produceret direkte i printeren, så der er brug for færre folk på fabriksgulvet til selve produktionen. Det giver en række fordele – især når de traditionelle forsyningskæder er under pres

Med 3D-print bygges emnet op fra bunden, og det er muligt at integrere en lang række delkomponenter og funktioner, så der ikke er behov for undersamlinger eller montage til slut. Det giver færre procestrin, og man undgår logistiske udfordringer med komponenter, der skal sendes frem og tilbage.

”Omstillingstiden med additiv fremstilling er også væsentlig hurtigere. Hvis fx en 3D-printer først er linet op, er den ligeglad med, hvilken digital tegning den skal producere – og produktionen kan igangsættes lynhurtigt. Det har nogle virksomheder allerede benyttet sig af under den globale pandemi”, siger Henning Henningsen.

Det gælder bl.a. danske ExamVision, som var hurtige, da tandlæger og kirurger i Danmark genoptog arbejdet efter nedlukningen i marts – nu med et krav om ansigtsvisir for at mindske smitterisikoen. På mindre end tre uger fik ExamVision udviklet og produceret 4.000 visiradaptere, så visirerne kunne monteres direkte på virksomhedens lupbriller. Disse visiradaptere blev produceret med 3D-print på Teknologisk Institut.

I tillæg til den hurtige leveringstid er der ved additiv fremstilling ikke behov for at opretholde en stor lagerbeholdning. I stedet kan emnerne printes on-demand, når de skal bruges.

Resultatkontrakt understøtter udviklingsarbejdet

Teknologisk Institut arbejder løbende på at udvikle og optimere additiv fremstilling – og ikke mindst 3D-print – så danske virksomheder kan få endnu større gavn af det. Det sker bl.a. som en del af resultatkontrakten Additive Manufacturing til industriel produktion (Metal 3D-print), som er støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og foregår i perioden 2019-2020. Her er målet at udvikle, forfine og dokumentere de forskellige produktionsprocesser.

Læs hele pressemeddelelsen her