Startup-firmaet Digital Revisor er i gang med at udvikle et digitalt selvbetjeningssystem, der skal gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at indberette til SKAT. Alexandra Instituttet hjælper med at udvikle maskinlæringsalgoritme og -motor bag systemet.

Kan man sætte strøm til revisionsbranchen? Det mener iværksætteren Niels Dahl, der står bag en digital selvbetjeningsløsning, der skal gøre det nemmere for private og små og mellemstore virksomheder at indberette til SKAT og Erhvervsstyrelsen. I praksis betyder det, at virksomhederne selv overtager revisor-leddet.

Niels Dahl, CEO og grundlægger af Digital Revisor, fortæller:

Vores vision er at sætte virksomheder i stand til digital selvbetjening. Virksomhederne kan selv leve op til reglerne og indberette, uden at de skal have fat i en revisor. Reglerne er så komplekse, at man skal have mange års uddannelse som revisor for at håndtere dem. Men med vores online værktøj giver du adgang til nogle data og svarer på spørgsmål, og ud fra det udregner og opstiller vores service din årsrapport. Online-værktøjet gør altså det en revisor normalt ville gøre.

Han har tidligere arbejdet med revision og softwareudvikling i 20 år og stiftede Digital Revisor i 2016, da han kunne se, at der var et stort potentiale i at sætte strøm til revisionsbranchen.

Startede med privatpersoner

Digital Revisor har allerede udviklet en digital platform, der henvender sig til privatpersoner. Her er det ofte ting som privat boligudlejning, forældrekøb eller udlejning af værelser, der kræver ekstra indberetninger til SKAT.

Næste skridt er at udvikle en løsning til mindre virksomheder. Her er det ofte komplicerede regler for indberetning til det offentlige, der er udfordringen. Det er netop her, at Alexandra Instituttets eksperter inden for maskinlæring er med inde over.

“Målet er at flytte revisoren fra den gamle kontrollerende rolle og i stedet få revisor over i en værdiskabende og rådgivende rolle. Ved at tilbyde en digital selvbetjening sætter man virksomhederne i stand til selv at lave deres årsrapport og selvangivelse. Og der, hvor man har brug for hjælp, der får man naturligvis kontakt til en revisor, der kan rådgive en,” forklarer Niels Dahl, der i dag har seks ansatte.

Nøglen er at forstå data

Et digitalt selvbetjeningssystem kræver, at man opbygger en motor eller en algoritme, der selv kan opstille et regnskab ud fra de input, det får fra virksomhederne samt de regler, der er i lovgivningen. Hele krumtappen i motoren er maskinlæring.

Som det næsten kan høres, så lærer maskinen ved at analysere data. Niels Dahl forklarer:

Det er meget konkret og handler om at fodre algoritmen med bogføringsdata, momskoder og regler fra regnskabsloven. Ud fra det skal systemet prøve at gætte, hvad posterne svarer til. Er det en udgift eller noget, der skal trækkes fra? Der er mange udfald, regler og muligheder i forhold til opstilling af årsrapport. Skattereglerne ændrer sig også løbende. Derfor tog vi kontakt til Alexandra Instituttet for at få hjælp fra deres eksperter.

Læs mere her