I projektet H2GreenGas skal der arbejdes for at forbedre både biogasproduktionen og energiudnyttelsen fra lokale, mindre vindmøller. Målet er at forbedre produktionen af biogas.

Hvordan kan strøm fra mindre, lokale vindmøller anvendes til at effektivisere dansk biogasproduktion i stor skala? Perspektiverne – både økonomisk, driftsmæssigt og klimamæssigt – bliver nu undersøgt i projektet H2GreenGas med støtte fra Energy Cluster Denmark.

Målet med projektet er at forbedre produktionen af biogas ved hjælp af vindmøllestrøm og dermed bane vejen for et 100 pct. grønt gasnet. Med ekspertise fra videnspartnere, teknologileverandører og energisektoren vil konsortiet undersøge, hvordan den lovende Power-to-gas-teknologi kan implementeres i fuldskala.

Power-to-Gas skal gøre private vindmøller mere rentable

Grønnere gas og bedre udnyttelse af energien fra vind er i fokus for deltagerne i projektet H2GreenGas, der vil kombinere energiproduktionen fra lokale, mindre vindmøller med biogasproduktion.

”Ejere af private vindmøller oplever lige nu, at den grønne energi, som deres vindmøller producerer, ofte er urentabel. I stedet for at sælges til en lav pris kan strømmen bruges til at opnå en biogasproduktion med større udbytte end i dag. På den måde kan Power-to-Gas blive en win-win-teknologi, der både forbedrer rentabiliteten og gør den grønne biogasproduktion endnu grønnere”, siger projektleder Laura M. Agneessens fra Teknologisk Institut.

Projektpartnerne i H2GreenGas, der ledes af Teknologisk Institut, vil derfor undersøge og konkretisere, hvordan decentral vindenergi bedst bringes i spil til Power-to-Gas, og hvordan det mest optimalt bliver implementeret på biogasanlæg.

Fra grøn el til grøn biogas

I projektet vil man udnytte en oplagt synergieffekt mellem urentabel, privat vindenergi og muligheden for en mere effektiv biogasproduktion. Vindergien kan bruges til at spalte vand, så der dannes brint. Denne brint kan bruges i et biogasanlæg, hvor der ikke kun dannes metan, men også store mængder CO2 – helt op til 50 pct. Men ved at tilsætte brint kan mikroorganismerne i anlægget omdanne CO2 til metan i en proces, der kaldes biometanisering. Resultatet er bedre kvalitet og anvendelighed af den producerede biogas.

Dermed udgør vindenergi sammen med vand en bæredygtig og økonomisk attraktiv kilde til brint.

På vej mod et grønnere gasnet

Power-to-Gas har potentiale til at påvirke incitamentet for privat produceret energi, der ikke bruger det kollektive transmissionsnet. Derudover er det forventningen, at integration af Power-to-Gas også vil have positiv betydning for klimaaftrykket ved energiproduktion. Statens gasdistributør Evida har store forventninger til H2GreenGas.

”Hvis projektet bekræfter, at vi kan udnytte energi fra lokale vindmøller til at øge biogasproduktionen, er det et rigtig godt eksempel på, at vi kan nå hurtigere i mål med den grønne omstilling, når energiformerne arbejder sammen. Derigennem kan vi ende med at stå med et meget vigtigt redskab i hånden på den videre vej mod et 100 pct. grønt gasnet”, siger Peter Kristensen, Strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Bredt konsortium med fælles mål

Ud over Teknologisk Institut omfatter konsortiet Landia, Combigas, Green Hydrogen Systems, Evida, Hydrogen Valley, Kuhr A/S og Aarhus Universitet.
Partnerne er fælles om det mål om at kunne implementere Power-to-Gas, men med hver deres ekspertviden skal de afdække en række vigtige aspekter, som skal undersøges, før Power-to-Gas kan implementeres på de danske biogasanlæg.

”Det er kun en fordel, at vi kan få belyst flest mulige aspekter ved at bruge privat vindmøllestrøm til grønnere biogasproduktion. Dermed vil alle interessenter – fra vindmølleejere til beslutningstagere – stå med et godt fundament for den videre implementering af teknologierne”, siger projektleder Laura M. Agneessens, Teknologisk Institut.

Videnbro-projektet H2GreenGas (2021-22) er støttet af Energy Cluster Denmark.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Jumpstory