Et nyt nationalt initiativ ”AI Denmark” vil gøre kunstig intelligens konkret for den enkelte virksomhed, så flere kommer i gang med at anvende teknologien. GTS-institutter og universiteter er hovedaktører i initiativet, som er støttet af Industriens Fond.

”Virksomheder som formår at optage og omsætte ny teknologi på en god måde, øger konkurrenceevnen markant. Derfor skal en større del af dansk erhvervsliv stille skarpt på kunstig intelligens og nøje overveje, om – og i så fald hvordan – teknologien bedst kan bruges i den enkelte virksomhed. Det er der for få virksomheder, der gør i dag og derfor vil vi gerne hjælpe udviklingen på rette vej”, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, om baggrunden for at fonden har søsat AI Denmark.

Thomas Hofman-Bang slår desuden fast, at det skal være mere tydeligt, hvilke gevinster, der kan opnås, og hvad det kræver at komme i mål. Desuden skal virksomheder flyttes fra A til B.

”Derfor laver vi skræddersyede virksomhedsforløb for 120 virksomheder. Ved at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds nuværende situation, kapacitet og forretningsmodel, kan vi implementere løsninger baseret på kunstig intelligens på en værdiskabende måde og dermed løfte virksomhederne én efter én”, siger Thomas Hofman-Bang.

AI skal i konkret anvendelse

Målet med AI Denmark er at viden og kompetencer fra universiteterne skal bringes ud i de danske virksomheder og blive til en del af forretningsudviklingen og nye løsninger.

Derfor er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og IT-Universitetet hovedaktører i AI Denmark.

De seks organisationer kommer til at stå i spidsen for de virksomhedsforløb, der skal hjælpe danske virksomheder til at udnytte muligheder inden for kunstig intelligens.

”Teknologien bruges til at bearbejde og skabe konkret værdi fra store datamængder. Derfor er den relevant for en bred vifte af virksomheder. For eksempel til realtidsovervågning af forretningsprocesser, intelligent markedsføring, prædiktiv analyse eller automatisering via robotter og droner. Det er næsten kun fantasien som sætter grænser – og de grænser skal vi være med til at flytte gennem det her initiativ”, siger Anne-Lise Høg Lejre, der er direktør hos Teknologisk Institut.

SMV’erne skal med

Potentialet med AI teknologien er stort. Alligevel kan det – særligt for mindre virksomheder – være svært at implementere nye løsninger og ny teknologi i en travl hverdag.

”Heldigvis har mange virksomheder en travl hverdag med mange kunder som skal serviceres. Isoleret set er det jo en god ting. Men der ligger samtidigt en svær opgave i at få hævet blikket fra den daglige drift og se mulighederne i kunstig intelligens. Og dernæst at få implementeret nogle konkrete løsninger. Det er dén opgave, som AI Denmark kan hjælpe erhvervslivet med – vel at mærke med udgangspunkt i den enkelte virksomheds eksisterende processer, produktudbud og kunderelationer”, siger Anders Kofod-Petersen, der er professor i kunstig intelligens og har ansvaret for Alexandra Instituttet i København.

Læs meget mere om AI Denmark her

Læs pressemeddelelse om initiativet her