Først var der Industry 4.0. Nu kommer Construction 4.0. Det mener Finn Christensen, som er en af stifterne bag upstart-virksomheden Robot At Work, der har som ambition at automatisere byggepladsen. Som en del af robotmiljøet i Odense har virksomheden fået en solid platform at bygge videre på. 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

– ”Vi startede Robot At Work, fordi vi kunne se, at der endnu ikke var nogen, der havde taget robotter med ud som et værktøj på byggepladsen. Vi var inspirerede af ”Industri 4.0”, og vi tænkte, at nu var turen kommet til ”Construction 4.0”. Vores mål er at få robotterne ud på byggepladsen, hvor de kan overtage noget af det slidsomme arbejde fra håndværkerne. Samtidig kan robotterne indsamle big data. Begge dele kan bruges til at øge produktiviteten og kvaliteten i byggeriet”, forklarer Finn Christensen, CEO i Robot At Work.

Projekter og startUp Hub baner vejen for Robot At Work

Robot At Work blev stiftet i 2015. Det har fra en start været naturligt at koble sig på projekter, der kan tilføre netværk og viden. To Horizon2020-projekter om renovering i byggeriet har fx givet Robot At Work adgang til 36 virksomheder fra hele Europa. Et andet projekt bevilget af Innovationsnetværket RoboCluster har givet mulighed for i samarbejde med Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og CP Robotics at arbejde med formgivningen af bygningsfacader i 3D. Senest har virksomheden fået en plads i RObotnett med rådgivning fra de fire største vidensinstitutter på området i EU, herunder Teknologisk Institut.

I efteråret 2016 blev Robot At Work desuden en del af Odense Robotics StartUp Hub, der er et acceleratorforløb for unge robot- og teknologivirksomheder med særligt potentiale. Det har blandt andet givet Robot At Work adgang til Teknologisk Instituts robotlaboratorium og testfaciliteter.

– ”At blive en del af robotmiljøet i Odense giver os mulighed for at videreudvikle på vores idé i et kompetent og inspirerende miljø. Det er desuden et kvalitetsstempel, som giver en helt anden pondus, og som gør, at vi bliver taget meget mere seriøst. Desuden giver det mulighed for, at vi løbende kan sparre med de andre robotudviklere og hurtigt kan afklare ting igennem en snak ved kaffemaskinen”, fortæller Finn Christensen.

Robot At Work er netop gået i gang med den første test af en demonstrationsvæg i et samarbejde med boligselskabet FAB. Her tester Robot At Work sammen med b.la. Rockwool en 3D facadeisoleringsløsning, hvor der bliver lagt et armeret pudslag uden på isoleringsbatts til færdig facade, hvor klimaskærm fremstår.

Er der et marked for Robot At Work?

Foto: Robot At Work

Finn Christen fortæller, at deres produkt kommer på det helt rigtige tidspunkt. Henover de næste 20-30 år skal størstedelen af boligmassen renoveres, da det er for dyrt at rive ned. Herudover peger flere analyser på, at der kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden.

– ”Og her kommer vi så med en robot, der kan overtage noget af det slidsomme arbejde – og det ovenikøbet med en højere præcision og større kvalitetssikring”, siger Finn Christensen og fortsætter:

– ”Det kan fx handle om, at leverandøren har et krav om, at man ikke må arbejde med materialet, når det kommer under 10 grader. Her kan det være svært for håndværkeren at kende til den præcise temperatur og dermed overholde kravene fra leverandøren. Når robotten arbejder, så stopper den automatisk, hvis materialet kommer under 10 grader. Samtidig kan vi med vores løsning dokumentere vind- og vejrforhold ved at lade robotten indsamle data, mens den arbejder. Dermed kan vores software præcist sige, hvordan forholdene var, da opgaven blev løst”.

Den type af big data, som Robot At Work dermed ønsker at tilbyde byggeriet, er ikke set før og vil på flere fronter kunne bidrage til at forbedre arbejdet i byggeriet. Muligheden for at kunne dokumentere de vejrforhold, som en renovering er foregået under, kan både bruges i forbindelse med reklamationer og til at forbedre materialet.

Dokumentationen kan desuden bruges til at rykke ved garantiparametre. Med de præcise informationer om, hvor meget maling m.m. der tidligere er brugt på lignende opgaver, bliver det endvidere muligt for håndværkeren at udregne udgifterne til maling m.m. ret præcist. Endnu en fordel er ifølge Finn Christensen, at der med styreplatformen følger en brugervejledning, der digitalt kan fortælle, hvor langt fremme renoveringsarbejdet er, og det kan bruges som et aktivt led i byggeledelsen.

Det er da også netop indsamling og salg af disse data, som er den bærende forretningsidé for Robot At Work. Ambitionen er at udvikle den foretrukne styreplatform, som håndværkeren kender og har med, når han skal udføre sit arbejde.

Gode råd til andre start-ups

Finn Christensen har været involveret i flere start-ups. Med den erfaring i ryggen er hans råd til andre med en god idé, at de skal samarbejde med så mange som muligt, og at de vidt og bredt skal fortælle om deres gode idé.

– ”Man skal ikke være bange for at fortælle om sin idé af skræk for, at andre løber med den. Tværtimod skal man åbent fortælle om den, og så skal man involvere sig i de forskellige netværk, der findes. Det giver nemlig adgang til de 80 pct. af innovationen, som man siger, bliver skabt uden for virksomheden. Desuden skaber det en vej ind til eventuelle samarbejdspartnere, og jo flere der tror på din idé, jo bedre mulighed har du for at søge ind i puljer og fonde”, siger Finn Christensen og fortsætter:

– ”Et andet råd er at gøre sig interessant for nogle af dem, der er vant til at arbejde med FoU-projekter som fx Teknologisk Institut. Få dem til at tro på din ide, så de kan tage dig med ind i projekter. Det giver meget større gennemslagskraft og troværdighed, når du indgår i samarbejde med partnere, der er anerkendt på forhånd. Min erfaring er, at det betyder noget, hvem der står på ansøgningen, og at relevante partnere åbner døren for dig”.

Rejsen for Robot At Work er langt fra slut, og Finn Christensen regner med, at fremtiden fortsat vil byde på nye samarbejdsmuligheder og projekter, før det endelige mål er nået. Samtidig håber han på, at flere investorer får øjnene op for potentialet i Robot At Work.

– ”Hvis de rigtige investorer melder sig, så er vi klart åbne. Man kan aldrig få for mange interesserede investorer. Dem leder vi altid efter”, slutter Finn Christensen.

Fakta

Læs mere om Robot At Work her
Læs mere om Odense Robotics StartUp Hub her
Læs mere om Center for Robotteknologi her 

Ude efter rådgivning – ansøg om tilskud!

Er du en lille eller mellemstor virksomhed, og har du potentiale og ambition om at vækste? Så kan du nu ansøge om at få rådgivning om automatisering og digitalisering af din produktion med hjælp fra “Erhvervspartnerskabet for Avanceret produktion”, som GTS-nettet er en del af. Formålet med erhvervspartnerskabet er at fremme en teknologisk og digital omstilling i de små- og mellemstore produktionsvirksomheder.

Læs mere her