I en ny resultatkontrakt skal Teknologisk Institut udforske potentialet for, at intelligente og autonome robotter kan komme ud i det fri og arbejde uden for beskyttede miljøer.

For fremtidens robotter er det ikke længere tilstrækkeligt at være produktive. Robotterne skal også være intelligente, og kunne fungere selvstændigt.

Selvom robotter er sat i verden for at hjælpe os og som udgangspunkt har gjort deres ’arbejde’ på et produktionsgulv, så er der i langt højere grad brug for de mekaniske hjælpere uden for fabrikkerne.

Derfor vil Teknologisk Institut i en ny resultatkontrakt, Intelligente og autonome robotter, i samarbejde med industrien udforske potentialet for robotteknologi og udvikle, demonstrere og formidle teknologier, der kan muliggøre brugen af robotteknologi.

”Omgivelserne er desværre ofte en stor barriere, når det kommer til robotløsninger til for eksempel landbrug. Her kan vind, støv, lysforhold og adgangsforhold vanskeliggøre idriftsættelse af robotter, og det stiller nogle nye krav til robotteknologien,” fortæller Aske Bach Lassen, der er projektleder ved Teknologisk Institut.

”Her kan intelligente og autonome robotsystemer være med til at ændre vores samfund, fordi de indeholder nogle af fremtidens helt store muligheder,” tilføjer han.

”Netop øget intelligens og autonomi er vigtige teknologiske katalysatorer for fremtidens robotter. Indsatsen vil opbygge infrastruktur – udstyr og kompetencer – hos Teknologisk Institut, der kan bidrage til, at Danmark fastholder en stærk, global position inden for robotteknologi. Dette i tæt dialog med og inddragelse af den danske robotindustri,” siger direktør Anne-Lise Høg Lejre fra Teknologisk Institut.

Lidt mere end bare en robot

Hvad har landbrug, sundhed og byggeri til fælles? Det er alle sammen områder, der med robotternes potentiale kunne bidrage yderligere til den grønne omstilling og skabe flere arbejdspladser. Der er dog et lille stykke vej, før robotterne selvstændigt rykker ud det fri.

”Der er allerede en del avancerede robotteknologi på markedet, men at flytte robotterne fra fabriksgulvet til det fri kræver brug af meget avanceret teknologi, fordi miljøet, hvor robotten skal bevæge sig og arbejde i, er meget ustruktureret,” fortæller Aske Bach Lassen.

”Her er kunstig intelligens, avancerede planlægningsalgoritmer og computer vision blot nogle af de værktøjer, der kommer i spil – og i nogle tilfælde kræves der endda udvikling af helt nye typer af robotter,” tilføjer han.

Skal sikre automatiseringen fremadrettet

Et af målene i projektet er at Teknologisk Institut skal understøtte den danske robotindustris globale førerposition, på tværs af brancher og teknologier.

Projektet skal altså opbygge viden og teknologikomponenter, der kan understøtte de små- og mellemstore virksomheder herunder også startups i udviklingen af nye robotløsninger. På den måde vil arbejdet sikre automatiseringen fremadrettet.

Du kan læse mere i den fulde artikel her

Læs mere om resultatkontrakten her

Foto: Teknologisk Institut