Trafikstøj er et problem for vores sundhed. Dette gælder særligt på udendørs opholdsarealer, hvor støjdæmpning af huse ikke hjælper. Hør om hvordan en stillebænk blev til et støjværn, og dermed en oase fra trafikstøjen.

Trafikstøj er et stort problem for folkesundheden

Støj fra trafikken er den mest dominerende kilde til støj i vores samfund. I 2018 udgav WHO en rapport, der dokumenterede, at støjen har en stor betydning i forhold til støjgener og andre helbredseffekter.

Vejdirektoratets rapport ”Støjgener fra byveje og motorveje”, viser, at støjgenerne er større for de mennesker, der bor i parcelhuse, hvilket kan hænge sammen med den ekstra støjgene, man oplever, når man er udendørs. Dette har også betydning for fælles udendørs opholdsarealer og udendørs arealer til rekreative formål.

Lokale støjskærme bliver små oaser

Trafikstøjen kan bekæmpes ved kilden via fx nedsat hastighed, støjreducerende asfalt og støjsvage dæk. Det kan også bekæmpes ved brug af støjskærme og støjvolde, og Vejdirektoratet har haft særlige puljer til støjisolering af boliger.

Sidstnævnte virker dog ikke på udendørs arealer, og man kan derfor søge mod andre løsninger. Det kan fx være skærme til terrasser i private haver og skærme mod støjen på opholdssteder i det offentlige rum.

Det lokale støjværn

Et eksempel på en lokal afskærmning er en stillebænk, som er blevet sat op ved fodboldgolfbanen i Vallensbæk. Bænken er designet af G9 Landskab og Park & Byrum efter idé, og lavet i samarbejde med FORCE Technology.

Bænken består yderst af en tæt støjskærm, som er 2m høj og 5,5m i diameter. Skærmen har perforerede plader med lydabsorberende materiale på indersiden. Lydabsorptionen fanger den lyd, som kommer over og rundt om siderne på støjskærmen.

Med projektet har man vist, at det er muligt at skabe en så god skærmning med en lokal støjskærm, at det opleves, som om man har skabt en stille oase midt i et støjfyldt område. Stillebænkes virkning er særligt effektiv, fordi den både skærmer støjen bagfra og fra siderne.

Stillebænken er resultatet af et samarbejde mellem FORCE Technology, G9 Landskab, Park & Byrum, Vallensbæk Kommune og partnerorganisationen Gate 21.

Du kan læse mere om projektet på FORCE Technologys hjemmeside her

Foto: FORCE Technology