I resultatkontrakten ’Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi’, skal et nyt innovationscenter udvikle tværfaglige løsninger, for at reducere luftforurening og skabe sundere luft.

Teknologisk Institut skal lede resultatkontrakten ’Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi’, som skal arbejde for at sikre renere luft, og en mindsket udledning af klimagasser. Visionen med projektet er at skabe nye renluft-løsninger og udvikle teknologier, der både gavner klimaet og menneskers sundhed.

Sammenhæng mellem luftkvalitet og klima

Ni ud af ti mennesker på verdensplan indånder dagligt forurenet luft. Hele syv millioner mennesker dør årligt som følge heraf – i Danmark omkring 4.200. Samtidig efterlader FN’s nyeste alarmerende klimarapport ingen tvivl om konsekvenserne af mange års udledning af klimagasser.

På Teknologisk Institut arbejder mere end 50 specialister aktivt på at udvikle løsninger relateret til ren luft og drivhusgas-emissioner. Med innovationscenteret sættes der en ny ramme for samarbejdet mellem industriens partnere og Teknologisk Institut om at udvikle og implementere nye renluftteknologier.

Bedre målemetoder kan identificere luftforurening

Resultatkontrakten hviler på tre indsatsområder: identifikation, reduktion og fjernelse. Identifikation handler om at udvikle og forbedre de avancerede måleteknologier og sensorer, der bruges til at karakterisere udledning af klimagasser og luftforurening.

”For at kunne sætte ind over for luftforurening og CO2-udledning er man nødt til at kende omfanget og kilderne til udledningerne. Det lyder måske banalt, men er mere kompliceret end som så. Dokumenteret viden om bidraget fra forskellige kilder er derfor et vigtigt led i at kunne prioritere indsatsen”, siger centerchef Jacob Ask Hansen.

Et delmål i resultatkontrakten er derfor at skabe større indsigt i de aktuelle udledninger gennem udvikling af nye on-site målemetoder, sensorer og emissionsmodeller, så luftforurening og klimagasser bedre kan monitoreres. Samtidigt spiller målemetoderne en vigtig rolle i at kunne dokumentere effekten af nye teknologier og tiltag, der reducerer luftforurening og emissioner.

Uønskede partikler i luften skal fjernes

Vores indendørs luftmiljø kan fx påvirkes af kemikalier fra materialer, udåndingsluft og tobaksrøg, og de fleste kender til de gener, som dårlig luftkvalitet kan medføre. Aktiviteterne i resultatkontrakten vil sikre udvikling og implementering af teknologi, der kan rense forurenet luft, før vi bliver udsat for den.

I resultatkontrakten vil Teknologisk Institut bl.a. arbejde med at udvikle og optimere intelligente ventilations- og luftrensningssystemer, der kombineret med sensorbaseret styring sikrer en høj indendørs luftkvalitet.

”Med avanceret udstyr kan vi teste og dokumentere forskellige luftrensere og luftfiltre. Det giver os mulighed for at bidrage til udviklingen af teknologier, der mere effektivt renser luften, hvad enten det er fra eksempelvis en skorsten, en kostald eller en emhætte og på sigt hermed sikre, at skadelig luftforurening eller klimagasser ikke indåndes”, siger centerchef Jacob Ask Hansen.

Mål om fordobling af eksporten

Med de globale sundheds- og klimaudfordringer er der en brændende platform for udvikling af renluftteknologier, og med Luftvisionen fra 2018 blev det fastslået, at Danmark skal være et foregangsland inden for renluftteknologi. Resultatkontrakten vil derfor støtte op om branchens egen ambitiøse målsætning om at fordoble eksporten inden 2030 fra ca. 7 mia. kr. årligt i 2018.

Om resultatkontrakten

Resultatkontrakten Dansk Innovationscenter for Renluftteknologi er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om resultatkontrakten på Bedre Innovation her

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut