Mangel på komponenter er en udfordring for udviklere og producenter af elektronikprodukter. Denne artikel ser nærmere på, hvordan du kan omgå komponentmanglen på kort og lang sigt.

Der findes en række omstændigheder, der har skabt den mangel på komponenter, som vi oplever i øjeblikket. Komponentmanglen giver mange danske og udenlandske virksomheder hovedbrud og lange leveringstider på en række produkter, som indeholder elektronik.

Generelt bliver vi mere og mere følsomme, fordi vores forsyningskæder er så internationale. Derfor overvejer mange virksomheder, hvordan de kan gøre både forsyning og produktion så robust som muligt.

Der er ingen lette løsninger, men man ser flere forskellige strategier og løsninger i markedet – både nogle relativt kortsigtede og andre mere langsigtede.

Kortsigtede løsninger på komponentmanglen

En løsning på den korte bane er krav om at kunne give meget lange forecasts.

Brug af ’second sources’

‘Second sources’, dvs. alternative komponenter, er en anden mulighed, som imidlertid kræver evaluering af nye leverandører. Derudover kræves en grundig analyse af, om den nye komponent performer anderledes – også selvom databladet siger, at komponenten er tilsvarende eller bedre.

Er man heldig eller dygtig, ligger der en entydig specifikation for den kritiske komponent. Det er dog ikke altid tilfældet, og så er der en risiko for, at den alternative komponent ikke opfylder nogle af de ubeskrevne krav – måske på de mere sekundære parametre.

Konsekvensen kan dog være, at der kræves en rekvalificering, muligvis sammen med en PCN (Product Change Notice) til slutkunden. I værste fald kræves der også rekvalificering hos slutkunden.

Det grå marked

Det kan være nødvendigt at købe komponenter fra ’det grå marked’ med alt, hvad det kræver af ekstra undersøgelser. Her aner man nemlig ofte ikke, hvad man køber, og risikoen for snyd og ’falske’ og dårlige komponenter er stor.

Nogle producenter har også overvejet genbrug af ’gamle’ komponenter fra fx skrottede print med de ønskede komponenter. Her skal delene dels være tilgængelige, og dels skal de evalueres og kvalificeres til fortsat brug.

Ændring af PCB-designet

Af og til findes der simpelthen ikke kvalificerede erstatningskomponenter. Her kan det i sidste instans være nødvendigt at ændre designet af PCB (Printed Circuit Board), så de kritiske komponenter undgås. En PCB-ændring er dog bestemt ikke en her-og-nu-løsning, da det ændrede design skal udvikles og rekvalificeres.

Langsigtede løsninger på komponentmanglen

På den længere bane skal man måske til at tænke anderledes i forhold til at få tættere partnerskab med nøgleleverandører.

Det kan også være, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at producere ’just-in-time’, men at man i stedet skal bygge lagre igen.

Find alternative komponenter tidligt og opbyg designet modulært

Det er naturligvis også en løsning at sikre ’second source’ på vigtige komponenter og materialer allerede i starten af udviklingen, som en del modne virksomheder allerede gør.

Desuden gælder det om at tænke levetidsforlængelse eller muligheden for ’refurbishment’ ind i alle design fra start, fx i form af modulært opbygget design. På den måde kræver en kritisk komponent, der bliver forældet, kun redesign af et mindre modul.

Komponentmangel – en udfordring, men også en cirkulær mulighed

Som beskrevet kan manglen på komponenter kræve genbrug af gamle komponenter eller redesign af kredsløb. Det kan gøre det nødvendigt at rekvalificere eller vurdere restlevetiden af komponenterne.

Det er dog også vigtigt at nævne, at genbrug og redesign kan understøtte en cirkulær strategi i virksomheden, fordi det kan medføre lang levetid og levetidsforlængelse. Det er nogle af de områder, FORCE Technology arbejder på i resultatkontrakten Længe leve produkter og materialer.

Du kan læse mere hos FORCE Technology her