Læger og sygeplejersker på Rigshospitalet Glostrup indsamler i en testperiode medicinsk engangsudstyr i PVC-holdig plast, som efterfølgende sendes til genanvendelse på Teknologisk Institut.

Hospitaler og klinikker bruger store mængder medicinsk engangsudstyr. Her er ca. 40 % lavet af plasttypen blød PVC, der ikke kan indgå i den almindelige affaldssortering eller genanvendes. Dette vil en stor indsats fra Rigshospitalet Glostrups medarbejdere nu forsøge at ændre.

Medarbejderne på Rigshospitalet Glostrup vil i en testperiode over to måneder indsamle anæstesimasker fra en række specialer. For at sikre, at udstyret er ensartet, leverer Ambu A/S anæstesimasker i hele perioden. De brugte masker sendes til Teknologisk Institut, der fjerner blødgørere og andre tilsætningsstoffer gennem kemisk oprensning og sterilisation af plasten.

”Indsamlingen har været en stor succes blandt hospitalspersonalet, og det har åbnet øjnene for, hvordan vi kan genbruge plastik, både i vores arbejde og derhjemme. Vores sorteringssystem er meget nemt og det er skønt, at de brugte masker på sigt kan komme patienterne til gavn igen”, siger Mette Skriver, specialeansvarlig på anæstesiafsnittet på Rigshospitalet Glostrup og initiativtager til indsamlingen.

Indsamlingsprojektet blev for nyligt præsenteret på en konference for over 100 anæstesisygeplejesker. Her vandt Mette Skriver prisen for bedste indlæg af det begejstrede publikum. Nu indstilles hun til en miljøpris i Region Hovedstaden for sit arbejde.

Genanvendelse af medicinsk plastudstyr er et stort fremskridt

”Hvis vi kan demonstrere genanvendelsen af blød PVC til nye produkter af høj værdi, vil det betyde, at vi kan bringe medicinsk udstyr ind på genanvendelsesområdet, og at det kan indgå i den cirkulære økonomi. Det vil være et stort fremskridt inden for genanvendt plast”, siger Peter Sommer-Larsen, forretningsleder på Teknologisk Institut.

For Ambu, der udvikler og producerer medicinsk udstyr til hospitaler, har det været interessant at opleve, at hospitalerne har en stor interesse for genanvendelse af medicinsk udstyr i blød PVC.

”Det er vigtigt for Ambu, at vi tager et ansvar for at vores produkter belaster miljøet mindst muligt. Vi har derfor længe haft fokus på internt at genanvende sprøjtestøbt PVC fra vores produktion i nye produkter, og vi vil i fremtiden fokusere på at benytte genanvendt plast i produkter, hvor det er muligt”, siger Annette Bitz, Principal Biosafety Specialist og Ambus repræsentant i MUDP-projektet.

Efter projektets start er Ambu blevet kontaktet af andre hospitaler, som også har interesse i at forsøge at genanvende PVC fra medicinsk udstyr.

Du kan læse hele artiklen her

Foto: Teknologisk Institut