Den 28. marts havde vi Earth Overshoot Day i Danmark. Ikke ligefrem noget at fejre, men nu viser nyt Roadmap vejen for cirkulær handling som en del af løsningen i byggebranchen.

Med datoen for den danske Earth Overshoot Day in mente, så har vi brug for fire kloder, hvis vi skal fortsætte med den nuværende forbrugsfest. Det har vi naturligvis ikke til rådighed, og derfor er det en markant omstilling, vi skal have gang i, for at flytte datoen hen i slutningen af december.

“Vi skal gå fra en lineær økonomi, der er baseret på profit, bundlinje og ubegrænset ressourceforbrug, til en cirkulær økonomi, hvor ressourcer og materialer er begrænsede og hvor det ikke kun er økonomisk værdi, der er den drivende valuta”, forklarer Martha Katrine Sørensen, fra Teknologisk Institut, som er en af hovedkræfterne bag det nye Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet, som giver et samlet overblik over de indsatser, som er nødvendige på den cirkulære vej.

Roadmap for cirkulær økonomi i byggeriet, som er udarbejdet for Realdania, indeholder 28 indsatser opdelt i 5 indsatsområder.

Tre bevægelser skal sætte gang i omstillingen

Cirkulær økonomi er et mål om, at forbrug og produktion er tilpasset klodens mulighed for at regenere. Det betyder, at vi i byggeriet skal udnytte de ressourcer, vi har i det eksisterende byggeri. Og vi skal undgå produktion af byggematerialer baseret på jomfruelige råstoffer. Dette har en effekt på både klimaudfordringen og ressourceudfordringen.

“Der er behov for, at byggebranchen i fællesskab skaber en bevægelse, der skal bidrage til de kortsigtede mål om implementering af cirkulære principper i de nuværende byggeprocesser og til de mere langsigtede mål om en total transformation af byggebranchen. Vi skal helt konkret skabe bevægelser, som sikrer, at vi kommer fra frontrunners til udbredelse, fra pilotprojekter til kommercialisering og fra monetær værdi til ny værdiforståelse”, forklarer Marthe Katrine Sørensen.

Behov for transformation, paradigmeskifte og omstilling

Selvom der, ifølge Martha Katrine Sørensen, sker en masse ting i branchen, hvor mange ildsjæle skubber til udviklingen, så understreger hun, at vi er ganske langt fra at være i mål i både tanke og handling.

“Vi bygger i stadig stigende hast. Alene parcelhuset er i gennemsnit gået fra 122 m2 til 213 m2 i løbet af 60 år. Hvis vi skal opnå en balance mellem forbrug og jordens ressourcer har vi behov for at reducere behovet, vi skal udnytte og bevare det eksisterende, materialer skal recirkuleres og vi skal tænke i, hvordan vi som en del af byggeriet kan give tilbage, så der kommer et overskud af ressourcer”, siger Martha Katrine Sørensen, og fortsætter.

“Og med det fjerdehøjeste materialeforbrug i EU samt det faktum, at vi ikke er lykkedes med at afkoble materialeforbrug fra den økonomiske vækst, som andre af de europæiske lande, som fx Holland og Tyskland, så bliver vi nødt til at involvere os langt mere i alle led af værdikæden, for at nå i mål”.

Væk fra silo-tænkning

Et af de steder, hvor branchen netop har været samlet for at skubbe til den cirkulære dagsorden er LOOP Forum, hvor både Martha Katrine Sørensen og Lise Lyngfelt Molander fra Teknologisk Institut, deltog.

“LOOP Forum er målrettet flere brancher end vores, men der er bestemt masser af fokus på byggebranchen. Samtidig er det interessant at få inspiration fra andre brancher og fra debatter og oplæg, hvor alt fra politiske greb til praktiske løsninger med CØ blevet vendt og drejet – og her bliver virkelig CØ-nørdet igennem og det er rigtig fedt”, siger Lise Lyngfelt Molander, som også oplevede at der var meget fokus på praktiske løsninger, partnerskaber og samarbejde og bred enighed om, at vi skal væk fra silo-tænkning, hvis vi skal lykkes med den cirkulære omstilling.

Stærkt værktøj og vigtig formidling

Både Martha Katrine Sørensen og Lise Lyngfelt Molander er enige om, at vi både kan og skal lykkes med at implementere alle 28 indsatser fra Roadmap for cirkulær økonomi.

“Med det nye Roadmap i hånden har vi et rigtig stærkt værktøj med nogle helt konkrete anvisninger, og det er bare at tage fat”, siger Martha Katrine Sørensen, og suppleres af Lise Lyngfelt Molander.

“Som vidensinstitution har vi også et stort ansvar for at vi lykkes med den cirkulære omstilling. Vi skal bidrage til udvikling af teknologier og principper inden for en lang række områder. Det handler både om dokumentation af materialer, testmetoder, beregningsmetoder, men også om udvikling af konkrete procedurer for fx selektiv nedrivning og ressourcekortlægning. Derudover har vi også en vigtig rolle med at formidle viden og få bragt ny viden ud til praksis, hvor forandringen sker”.

Læs mere om Roadmap for cirkulær økonomi her