Sideløbende med, at et internationalt panel har kigget på det danske innovationssystem, har GTS arbejdet med et forslag til et nyt program, der vil sætte fart på dansk innovation. Vi kalder det: InnovationsAccelererende Platforme.

Danmark står over for to store udfordringer. For det første har vi brug for flere virksomheder, der omsætter ny viden til konkurrencedygtige produkter og processer. For det andet står vi overfor at skulle levere en hurtig grøn omstilling af erhvervsliv og samfund.

Det er ikke kun i Danmark, at vi er på jagt efter fremtidens grønne løsninger. Derfor har vi en enestående mulighed for at omsætte den globale efterspørgsel til dansk vækst og arbejdspladser.

Men det sker ikke af sig selv. Det kræver, at vi nytænker den måde, vi arbejder med innovation på. Derfor kommer GTS med et forslag til, hvordan vi både øger antallet af innovative virksomheder og sætter fart på den grønne omstilling.

Danmark har brug for et nyt program

Vi har allerede i dag stærke aktører i Danmark, der arbejder med innovation. Men kompleksiteten i ny teknologi gør det umuligt for en enkelt aktør at have alle de kompetencer, det kræver at komme i mål med den grønne omstilling.

Der er derfor brug for, at flere aktører går sammen og tilbyder erhvervslivet en samlet portefølje af specialistkompetencer og udviklingsfaciliteter. Det kalder vi for InnovationsAccelerende Platforme (IAP).

”Platformene skal sikre, at viden kommer hurtigt ud at virke. Den vil styrke samarbejde på tværs og bane vejen til udviklingsfaciliteter. Via platformen får virksomheder adgang til en samlet kæde af viden og faciliteter. Det betyder, at de kun behøver at henvende sig et sted, når de vil udvikle nyt. Det vil gøre det langt nemmere at arbejde med innovation”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Danske styrkepositioner

GTS foreslår, at der bliver etableret IAP’er på områder, hvor Danmark har styrkepositioner. Det kan fx være en IAP for fremtidens fødevarer eller en IAP for smarte energi- og miljøteknologier.

Konkret foreslår GTS et IAP-program, der medfinansierer etablering og drift af platformene.

Centrale elementer i det foreslåede program er:

  • Øget samarbejde mellem aktører. Det skal sikre virksomheder en effektiv adgang til faciliteter og specialister.
  • At aktører går sammen med det mål at bidrage til innovation i mange virksomheder (Mange-til-mange innovation).
  • Mulighed for offentlig finansiering af faciliteter, der ikke eksisterer i forvejen.
  • Cascade funding til virksomheder til udførelse af konkrete innovationsforløb.

Du kan hente papiret her

Yderligere oplysninger

Hvis du gerne vil indgå i en dialog om IAP’er, er du velkommen til at kontakte:

Udviklingschef, Lars Fremerey, lafr@gts-net.dk, eller direktør, Ragnar Heldt Nielsen, rhn@gts-net.dk – begge fra GTS-foreningen.