Over halvdelen af alt plastaffald ender i dag i forbrændingsanlæg, fordi det ikke egner sig til genanvendelse. Nu skal et nyt projekt, ledet af Teknologisk Institut, sørge for, at beskidt og sammensat plastaffald kan genanvendes.

I et nyt partnerskab mellem Circular Plastic Systems, Topsoe, Omnicon og Teknologisk Institut som projektleder og videnspartner skal det mest beskidte plastaffald i fremtiden kunne genanvendes til nye plastprodukter. Dermed kommer plastbranchen tættere på at kunne opfylde regeringens klimamål om at flytte 80 procent af plasten fra forbrændingsanlæggene til genanvendelse inden 2030.

Genanvendelse af komplekst og beskidt plastaffald

Mange tusind tons plastaffald fra industri og husholdninger forbrændes og udnyttes til varmeenergi, fordi det ikke kan genanvendes. Det skyldes, at de oprindelige plastprodukter enten er komplekst sammensat af forskellige plasttyper eller er blevet så beskidte af madrester, jord, sand og andet, at det er umuligt at rense plasten og omsmelte den til nye produkter.

Med støtte fra Miljøministeriet skal samarbejdspartnerne udvikle strategier og metoder, der skal bane vej for øget plast-til-plast-genanvendelse. Det skal ske gennem teknologi til pyrolyse, hvor plastaffald opvarmes til høje temperaturer i fravær af ilt. Denne proces nedbryder plastens lange polymerkæder til mindre molekyler, som kan omdannes til fx olie, og dermed bruges i nye plastprodukter.

“Målet er at bane vej for en ny cirkulær økonomi for urent plastaffald. Plastaffald er en ressource, der helst skal blive til plastik igen – også beskidt og sammensat plastaffald, som er notorisk svært at genanvende. Men vi har både en lovende teknologi til formålet i form af pyrolyse, og virksomheder, der står på spring til at aftage pyrolyseprodukterne. Produkterne skal bare være rene nok”, siger projektleder Rasmus Peter Thomsen fra Teknologisk Institut.

Bringer virksomhedernes kompetencer i spil

En af projektpartnerne er startup-virksomheden Circular Plastic Systems, der har etableret et pyrolyseanlæg i Frederiksværk. Anlægget håndterer blandt andet husstandsindsamlet plastaffald fra kommunen.

“Vi benytter en robust og effektiv patenteret pyrolyseproces, hvor plastaffaldet omdannes til olie og black carbon. Hvis vi i partnerskabet her kan forbedre processen og opnå endnu højere indvinding af de to pyrolyseprodukter, så er vi et skridt nærmere et muligt farvel til afbrænding og eksport af plastaffald”, fortæller Philip Bresling, CEO for Circular Plastic Systems.

For at forbedre renheden af pyrolyseolien får virksomheden Topsoe til opgave at udvikle opgraderingsstrategier til pyrolyseolien, så den kan danne grundlag for et nafta-lignende produkt – det olieprodukt, som bruges til plastproduktion.

“Plastaffald er jo en blandet landhandel, og det smitter af på den pyrolyseolie, der kommer ud i den anden ende. En stor del af olien vil være nafta, som kan bruges til plast, mens andre oliefragmenter indeholder forskellige urenheder. Vi skal derfor prøve at forstå, hvad det er for urenheder, så vi kan målrette vores teknologi til at fjerne dem og dermed også omdanne den urene olie til nafta”, fortæller David McCarthy, R&D Scientist hos Topsoe.

Partnerskabet har også blikket rettet mod pyrolyseproduktet black carbon, der består af fint kulstof samt forskellige mineraler, glasfibre og metal fra processen. Materialet har potentiale til at kunne erstatte fossilt baseret black carbon, der bruges som farve- og fyldstof i flere industrier. Teknologisk Instituts materialekemikere vil i projektet se på, om materialet kan bearbejdes til en ensartet, god kvalitet, så det kan genbruges som tilsætningsstof i betonindustrien, som projektpartneren Omnicon A/S producerer materialer til.

“Vi ønsker at understøtte beton- og cementindustriens grønne omstilling med vores produkter, og her kan genanvendt og lokalt produceret black carbon hjælpe til at reducere branchens klimaaftryk. Derfor er jeg glad for, at vi kan trække på Teknologisk Instituts materialespecialister, som supplerer vores egne specialister med produktudvikling og værdifuld viden om materialernes genanvendelsespotentiale”, siger Steen Kristensen, COO hos Omnicon A/S.

Projektet “Udvikling af miljøteknologier til optimal valorisering af produkter fra pyrolyse af forurenet plastaffald” er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Projektet er et samarbejde mellem Circular Plastic Systems A/S, Topsoe A/S, Omnicon A/S og Teknologisk Institut.

Læs mere om partnerskabet her

Foto: Adobe Stock