For at kunne lykkes med den grønne omstilling er der behov for at kunne forudse energibehov. I en ny rammeaftale med Energinet trækkes der derfor på danske IT-kompetencer inden for bl.a. kunstig intelligens for at sikre en succesfuld overgang.

Energinet har et stigende behov for modernisering af eksisterende og nye platforme og services i takt med, at deres opgaver ændres og kompliceres. Dette er bl.a. en følge af de ambitiøse målsætninger, som skal muliggøre Danmarks grønne omstilling.

I den nye rammeaftale er Alexandra Instituttet, cVation og Systemate blevet valgt til at understøtte Energinet i opgaven med at udarbejde Energinets fremtidige digitale infrastruktur og realisere de grønne ambitioner.

GTS-institut bidrager med ekspertise inden for Data Science

Alexandra Instituttet ser frem til at bringe deres ekspertviden i spil på Energiområdet i Danmark og være med til at sikre, at dansk energiforsyning forbliver stabil under den grønne omstilling:

”Kunstig Intelligens er helt central for at kunne sikre stabilitet, når en større del af Danmarks energi skal komme fra vedvarende energi. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling via fx Power-to-X, er der behov for at kunne forudsige energibehovet fra virksomheder og private forbrugere. Det kræver dyb ekspertise inden for Data Science at kunne forudsige energiforbruget på kort sigt. Det er netop den ekspertise, som Alexandra leverer”, siger Niels Husted Kjær, CEO, Alexandra Instituttet.

Aftalen gælder de næste fire år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år.

Læs mere i den fulde pressemeddelelse her

Foto: Adobe Stock