I en ny video præsenterer FORCE Technology de væsentlige processer i risikovurderingen ved brug af grønne brændstoffer. Videoen tager afsæt i et igangværende projekt, hvor formålet er at vurdere og reducere risici ved anvendelsen af grønne brændstoffer, gennem brug af simulationer.

Nye bæredygtige brændstoffer udgør grundlaget for den grønne omstilling, og er en væsentlig del af den danske klimaplan. Men sikkerhed i brugen af grønne brændstoffer er afgørende, og det tager tid.

Behov for mere viden

Grønne brændstoffer er allerede en del af den danske energi, og nye e-brændstoffer som methanol og ammoniak er i øjeblikket under udvikling. Selvom disse nye grønne brændstoffer betragtes som kulfrie, er de ikke helt fri for udledninger.

I brugen af nye brændstoftyper er det afgørende at skabe et gennemgående vidensgrundlag, for at forstå effekterne og de potentielle risici nye brændstoffer medfører. I dag mangler vi præcis viden om de potentielle udledninger, der er forbundet med nye typer af grønne brændstoffer, og med dette er vi også uvidende om deres potentielle påvirkninger på miljøet og klimaet. Det er derfor afgørende, at vi undgår at skabe nye miljøproblemer, mens vi løser det eksisterende klimaproblem.

Risikovurderinger tager tid

At sikre sikker brug er en af årsagerne til, at det tager så lang tid at udvikle grønne brændstoffer. Risikovurderinger og sikkerhedstest tager nemlig tid, bl.a. fordi det kan være svært at vurdere farerne ved væskespild og gasudslip.

I projektet, Emissions in the green transition, bidrager FORCE Technology nu til denne risikovurdering. Konkret foretager Force Technology en række avancerede simuleringer inden for Computational Fluid Dynamics, for at hjælpe med at vurdere risici og muliggøre de rette forholdsregler. I en ny video præsenterer GTS-instituttet netop disse simulationer, og hvilke overvejelser, der indgår i risikovurderingen på området. Du kan se den korte vider her.

Projektet skal muliggøre en gradvis indførelse af grønne brændstoffer, og teknologier med lav miljøpåvirkning skal udvikles.

Du kan læse meget mere om projektet her