Blot 17 pct. af alt elektronikaffald på verdensplan genanvendes på en miljømæssig forsvarlig måde. Dermed går værdifuldt materiale tabt, og det, som faktisk bliver indsamlet til genanvendelse, bliver det på baggrund af en proces, som kræver store mængder energi, og derfor efterlader et stort CO2-aftryk.

Udfordringerne inden for genanvendelse af elektronikkomponenter er markante, da de ofte består af materialer, der er svære at genanvende og indeholder værdifulde metaller som sølv og guld. Efter brug ender mange af disse komponenter i ineffektive og CO2-intensive genanvendelsesprocesser, hvor kun en brøkdel af materialerne genanvendes, hvilket skaber et stort spild af ressourcer og et højt CO2-aftryk.

For at imødekomme disse problemer har Teknologisk Institut indgået et samarbejde med partnere fra hele Europa, for at udvikle genanvendelige elektronikkomponenter, der kan fremme en mere bæredygtig cirkulær økonomi og reducere elektronisk affald. Det gøres gennem det europæiske initiativ Sustain a Print, der skal understøtte omstillingen.

Udvikling af mere cirkulært elektronikdesign

Grundtanken i projektet er at skabe mere bæredygtige løsninger i hele processen fra design og materialevalg til genbrug og genanvendelse. Her arbejder man i projektet bl.a. med at erstatte brugen af sølv i elektronikprodukter med en særlig type kobber.

Ifølge Christian Rein, som er produktchef og seniorspecialist ved Teknologisk Institut, er kobber et meget mere miljøvenligt alternativ til sølv, “idet der skal mines langt mindre for at få de samme gram materialer ud”.

Ved netop eksempelvis at bruge den særlige type kobber til det blæk, der skal lede strømmen på komponenterne, bliver materialet senere, når elektronikken er død, nemmere at trække ud og genanvende i en ny komponent, siger Christian Rein.

Under udvikling, men med store potentialer

Behovet for ny teknologi er stort. Og selvom der stadig er lang vej at gå, er Sustain a Print et vigtigt skridt på vejen.

“Vi er nødt til at tage hul på diskussionen om, hvordan vi kan designe elektronikken til at indgå i et mere cirkulært system”, siger Christian Rein, og fortæller om den kommende proces med tests og muligheder for opskalering:

“Naturvidenskabens love kan gøre det udfordrende at opskalere en proces, som virker i laboratoriet. At en løsning fungerer på lille skala er ikke altid ensbetydende med, at den fungerer industrielt. Derfor skal vi bruge tid på at undersøge, hvordan de enkelte delprocesser hænger sammen”, siger han.

Projektet består af en sammenslutning af i alt 11 partnere, som foruden Danmark blandt andet holder til i Spanien, Grækenland og Sverige. Sustain a Print har stået på siden 2022 og ventes afsluttet i 2025.

Du kan læse mere om projektet her, og blive klogere på Teknologisk Instituts arbejde i projektet gennem en artikel af WasteTech.

Foto: Teknologisk Institut