I et nyt projekt er Teknologisk Institut gået sammen med Saint-Gobain Weber og RGS Nordic A/S om at udvikle en metode, som kan genbruge knust betonaffald. Genanvendelsen kan være et centralt led i at understøtte byggeriets grønne omstilling.

Fra affald til ressource

Det globale forbrug af sand til byggeri og infrastruktur belaster miljøet, men der findes i dag ikke et alternativ til opgravning af naturligt sand til produktion af mørtel og finkornet beton.

I et nyt projekt samarbejder mørtel- og betonproducenten Saint-Gobain Weber og affaldshåndteringsvirksomheden RGS Nordic A/S med Teknologisk Institut om at udvikle en proces til at nedbryde og bearbejde betonaffald, så det kan erstatte naturligt sand i betonprodukter. Dette vil reducere forbruget af naturligt sand med 30.000 tons årligt i Danmark og fremme den grønne omstilling indenfor byggeri.

“Genanvendelse af byggematerialer er essentielt for bæredygtigheden af fremtidens byggerier, og her skaber samarbejdet mellem videnspartnere og industri langtidsholdbare løsninger. Ved at bruge findelt betonaffald som erstatning for noget af sandet i mørtel og beton skaber vi et materialekredsløb, hvor affald omdannes til ressource. Det er godt for både miljø og økonomi”, fortæller projektleder Signe Strange Grønborg fra Teknologisk Institut.

Skal erstatte naturligt sand

Beton består af sand, sten, cement og vand. Med de teknologier, der er tilgængelige i dag, er det muligt at erstatte dele af stenforbruget i beton med groft neddelt genbrugsbeton. Derimod er det i dag ikke teknologisk muligt at erstatte sand i beton med fin-neddelt betonaffald uden at gå på kompromis med beton-kvaliteten. Det skyldes, at fin-neddelte betonfraktioner suger vand. Det gør det svært at styre betonens vandbalance, som påvirker byggematerialets styrke og holdbarhed.

Målet i projektet er derfor at udvikle en rentabel metode til at oparbejde det fine betonpulver til en sand-lignende, ensartet fraktion, der kan erstatte naturligt sand i nye betonprodukter. Derudover skal der i projektet videreudvikles på eksisterende cementbaserede recepter, så man herigennem kan tilpasse betonproduktionen til de ændrede egenskaber af neddelt beton som delvis erstatning for naturligt sand.

Projektet ”Fremtidens cementprodukter baseret på genanvendte byggematerialer” varer to år og er støttet af MUDP under Miljøministeriet. Den udviklede løsning forventes at kunne danne grundlag for en ny betonproduktion, hvor en tredjedel af sandet i betonen erstattes af nedknust beton. Efter projektet er det ambitionen at udrulle løsningen til det europæiske marked. Projektet vil derfor kunne yde et godt bidrag til fremtidige cementprodukter med mindre spild og downcycling af betonaffald.

Læs mere om projektet her