Elektrostatisk filterteknologi fra brændeovne kan nu anvendes i biomasse-kedler og dermed reducere partikeludledning med op til 96 pct. Teknologien er udviklet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og PHX Innovation A/S.

I et projekt støttet af Miljøstyrelsen har et danskudviklet elektrostatisk filter vist sig at kunne reducere partikeludledningen fra biomassefyrede kedler med op til 96 pct. Den nye filterteknologi er et såkaldt elektrostatisk filter, der giver partiklerne en elektrisk ladning og derved kan fange partiklerne.

130.000 kedler i Danmark

Rundtomkring i Danmark står der lige nu ca. 130.000 biomassefyrede kedler og leverer varme til danske husstande, ofte i områder uden adgang til centralvarme.

Kedlerne opvarmer vand til husstandens haner og radiatorer, men til forskel fra et oliefyr sker det ved afbrænding af biomasse som for eksempel træpiller. Afbrændingen giver dog anledning til partikelemissioner og er en betydelig bidragyder til den samlede luftforurening i Danmark.

Derfor har producenter af biomassekedler i årevis arbejdet på at udvikle mere miljøvenlige og energieffektive kedler, og emissionerne fra kedlerne er nu nede på et niveau, hvor det i praksis er vanskeligt at reducere dem yderligere.

”Man er nødt til at tænke ud af boksen, hvis biomassefyrede kedler skal gøres renere end det, som de nyeste EU-regulativer foreskriver. Derfor er det positivt, at vi i projektet har vist, at det er muligt at reducere forureningen fra kedlerne med op til 96 procent ved at installere et særligt filter”, fortæller specialist og projektleder Thomas Nørregaard Jensen (ph.d.) fra Teknologisk Institut.

Filter inspireret af brændeovne

Udviklingsprojektet er blevet ledet af Teknologisk Institut, og det er den fynske filterproducent PHX Innovation A/S, der står bag filtret. Filteret er en videreudvikling af en eksisterende teknologi fra brændeovne.

”Vi har tidligere udviklet et lignende filter til brændeovne, hvor udledningen af ultrafine partikler bliver reduceret med 95 procent. Derefter satte vi os for at se nærmere på kedler og er glade for, at vi nu står med et effektivt filter til biomassefyrede kedler”, fortæller René Mulvad, administrerende direktør i PHX Innovation A/S.

På forkant med nye skærpede krav

På nuværende tidspunkt skal alle biomassefyrede kedler leve op til bestemte grænseværdier for udledning af partikler, som er fastsat af EU. Derfor udleder danske kedler ikke mere, end de må. Dog har medlemslandene mulighed for at indføre skærpede regler, som det for eksempel ses i Tyskland.

”I første omgang vil det nye filter være interessant for miljøbevidste forbrugere, der ønsker at investere i forbedret luftkvalitet til gavn for miljøet. Men man kan godt forestille sig, at politikerne en dag vil skærpe reglerne, når de ser, at det nu er teknologisk muligt at have en kedel, der næsten ikke udleder nogen partikler. Her vil dette filter være en god løsning”, vurderer Thomas Nørregaard Jensen fra Teknologisk Institut.

Projektet SHREK – ”Sekundær højeffektiv reduktion af emissioner fra kedler” – er støttet af Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) i samarbejde mellem PHX Innovation A/S, Teknologisk Institut, NBE Production A/S og Scandtec A/S. Du kan læse den endelige projektrapport her.

Du kan læse den fulde artikel her

Foto: Teknologisk Institut