Hvordan inddrager virksomheder og myndigheder bedst borgere og lokalsamfund inden opførelsen af store anlæg til produktion af grøn energi? Det vil nyt forskningsprojekt se på. Projektet hedder ‘The Danish Model for Citizen Engagement in the Renewable Energy Transition’ (DART), og DBI deltager med et fokus på sikkerheden.

Der skal turbo på den grønne omstilling. Danmark investerer milliarder i vedvarende energi og Power-to-X-anlæg, som omdanner grøn elektricitet til transportable og fleksible energiformer som brint, ammoniak og metanol.

Men udbygningen af den CO2-neutrale energiproduktion kan medføre lokal modstand, når store anlæg skal opføres rundt om i landet. Den udfordring skal forskningsprojektet ‘The Danish Model for Citizen Engagement in the Renewable Energy Transition’ (DART) imødegå. Målet er at udvikle konkrete modeller for, hvordan virksomheder og myndigheder kan involvere borgere og lokalsamfund bedre i den grønne omstilling af energiproduktionen.

Hvordan undgår man lokal modstand?

Forskere anslår, at lokal modstand i dag stopper 10-15 % af projekterne inden for grøn energi. Derfor handler DART-projektet i høj grad om at forebygge unødige konflikter og forsinkelser.

“Det er et vigtigt projekt, for hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, er det ikke nok, at vi har styr på de teknologiske løsninger. Vi skal også have styr på, hvordan de spiller sammen med alle de mennesker, der skal være en del af dem”, siger Mette Marie Vad Karsten, Lead Antropologist og Ph.d. hos DBI, og fortsætter:

“Samtidig giver det, at der er tale om en ny måde at producere grøn energi på, en oplagt mulighed for at gentænke hele borgerinddragelsen og den demokratiske proces omkring den.”

Fakta

Projektet ‘The Danish Model for Citizen Engagement in the Renewable Energy Transition’ (DART) er medfinansieret af Innovationsfondens Grand Solutions-program med 7,5 mio. kr. og ledes af Antropologi på Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Statskundskab og Det Juridiske Fakultet.

Projektet inddrager virksomhederne Høst, Fjord og European Energy, der arbejder med Power-to-X eller andre grønne energiprojekter. Derudover deltager Behave Green, Dansk Center for Energilagring, DBI og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Projektet løber fra 2023 til 2026 og ligger i forlængelse af et allerede igangsat projekt i det nationale MissionGreenFuels-partnerskab om inddragelse af lokalsamfund på energiområdet.

Læs hele artiklen her