Evalueringskonceptet EvalueHealth er er et værktøj, der gør det nemt at opsamle viden om, hvordan teknologien bruges. Kernen i værktøjet er dialogen mellem borger og medarbejder, som skal give begge parter en større forståelse for brugen af hjælpemidler.

Alexandra Instituttet har været med til at udvikle evalueringskonceptet EvalueHealth. EvalueHealth hjælper med at opnå den viden, der skal til for at kunne sortere i udbuddet af velfærdsteknologier.

Bringer personalets tavse viden videre

EvalueHealth handler blandt andet om at opsamle data og få bragt borgernes og social- og sundhedspersonalets tavse dagligdagsviden videre og få det lagt ind i en database, uden at det koster en masse tid. Konceptet er resultatet af et samarbejde, som Alexandra Instituttet og Aarhus Kommune har haft omkring evaluering på rehabiliteringscentret Vikærgården, der er et velfærdsteknologisk eksperimentarium i Aarhus Kommune.

Her ønskede kommunen at få evalueret de teknologier, der kommer ind og ud af huset, forklarer industriel designer Gunnar Kramp fra Pervasive Healthcare på Alexandra Instituttet.

– Men det var ikke bare for at kunne måle og veje alle opgaver og hjælpemidler. Det var også for at blive klogere på, hvad er det for en praksis man har, og hvad er det, der virker, og hvad der ikke virker, forklarer han.

Opbygger en evalueringskultur

EvalueHealth er papirløst og foregår via en tablet. Fordelen er, at data gemmes med det samme.

– Man skal ikke først udfylde et papirskema og så indtaste det i en computer. Man gør det direkte. Fordelen er, at evaluering ikke bliver et enkeltstående tilfælde. Man opbygger en evalueringskultur på stedet, hvilket betyder, at man bygger oven på den viden, man allerede har. Evaluering bliver ikke et enkeltstående tilfælde, forklarer han.

Dialog frem for afrapportering

Kernen i evalueringskonceptet er samtidig en dialog, forklarer han.

– Den er baseret på en dialog mellem borger og medarbejder. Det betyder, at først kommer borgeren med sin vurdering af hjælpemidlet, og derefter kommer medarbejderen med deres vurdering af borgerens tilfredshed, og efterfølgende skal borger og medarbejder blive enige, forklarer han.

Praksisnær evaluering

Og det har nogle fordele. Gennem dialogen bliver begge parter klogere på borgerens anvendelse af hjælpemidler.

– En borger kan fx have en opfattelse af, at borgeren ikke er god til at bruge hjælpemidlet. Derfor kan det være godt at have en medarbejder, der går i dialog med borgeren og siger, at det passer jo ikke fru Hansen: Du har jo brugt hjælpemidlet uden problemer de sidste 14 dage, siger Gunnar Kramp.

Det modsatte kan naturligvis også være tilfældet. Altså at borgeren har en overvurdering af deres eget brug af hjælpemidlet. Det vigtige er, at begge parter får en større forståelse for brugen af hjælpemidler, forklarer han.

Læs mere om EvalueHealth på Alexandra Instituttets hjemmeside