En ny dansk-schweizisk analyse viser, at det europæiske innovationsprogram Eurostars har en klar og tydelig positiv effekt på danske SMV’ers omsætning, eksport og produktivitet.

Eurostars er det største europæiske forsknings- og innovationsprogram for videnintensive SMV’er, hvor de sammen med universiteter og videninstitutioner kan udvikle nye innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske områder.

36 lande i og uden for Europa deltager i Eurostars programmet, heriblandt også lande som Canada, Sydkorea, Tyrkiet, Israel og Sydafrika. EU og de deltagende lande støtter sammen programmet.

Analyse understreger den positive virkning

En ny dansk-schweizisk analyse har set på samtlige 224 danske og 400 schweiziske projekter, der er blevet bevilget siden programmets start i 2008. Og resultaterne viser, at Eurostars allerede mens der arbejdes på projektet har en klar og tydelig positiv effekt på virksomhedernes omsætning, eksport og produktivitet i Danmark og på beskæftigelsen i Schweiz.

Kombinationen af eksponering til internationale samarbejdspartnere og markeder, og den offentlige investering i udvikling af ny innovation resulterer i markant højere omsætning for de deltagende SMV’er. Analysen viser, at SMV’er, der deltager i Eurostars-projekter oplever at de allerede 3 år inde i processerne har øget deres eksport med 76% i forhold til året før de startede på projektet.

Et Eurostars samarbejde kan have mange fordele

Eurostars internationale tilgang med krav om samarbejde med virksomheder og forskningsinstitutioner fra andre lande bidrager til, at virksomhederne orienterer sig mod eksportmarkeder. Derudover viser analysen, at SMV’er der har gennemgået et Eurostars program, efterfølgende har haft større succes med at søge Innovationsfondens og EU’s øvrige forsknings- og innovationsprogrammer end andre SMV’er.

”Eurostars har vist sig at være en særdeles effektiv måde for danske SMV’er at øge deres omsætning, eksport og produktivitet. Jeg kan kun opfordre enhver virksomhed i Danmark til at arbejde med deres innovation i nationalt og internationalt regi, og at bruge de mange muligheder Innovationsfonden har i forhold til at hjælpe virksomheder til at udvikle og innovere deres produkter og services” siger konstitueret direktør i Innovationsfonden Tore Duvold.

Analysen er udarbejdet af Damvad Analytics fra Danmark og ETH Zürich KOF og BSS Economics Consultans fra Schweiz for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Innovationsfonden og The Swiss Secretariat for Education Research and Innovation.

Læs den fulde artikel på Innovationsfondens hjemmeside her

FoU-projekt åbnede døren til en verden af muligheder

I denne case kan du læse om, hvordan virksomheden Michael Lundbech A/S har haft glæde af at indgå i forskningsprojekter, herunder et Eurostars-projekt kaldet OptoRough i samarbejde med GTS-instituttet DFM.