Hvordan skal vi vurdere de miljømæssige konsekvenser af cirkularitet i byggebranchen? Hvilke faldgruber er der? Og hvordan er det egentlig at lave et erhvervsforskerprojekt med et GTS-institut? Det er nogle af de ting, som erhvervsforsker, Sarah Cecilie Andersen, fortæller om her.

Af Jakob Ehlers, GTS-foreningen

De seneste tre år har Sarah Cecilie Andersen fra Teknologisk Institut arbejdet på et erhvervsforskerprojekt om cirkulær økonomi og livscyklusvurderinger (LCA) i byggebranchen.

Cirkularitet og miljømæssige konsekvenser i byggebranchen

Cirkulær økonomi er på alles læber i debatten om den grønne omstilling. I fremtiden skal vi blive bedre til at tænke og praktisere bæredygtighed og cirkulær økonomi, og det gælder bestemt også i byggeriet. Netop cirkulær økonomi i byggebranchen har været genstandsfeltet for den erhvervs-ph.d., som Sarah Cecilie Andersen afslutter i efteråret 2023.

”Skal vi virkelig tage fat, så er vi nødt til at forstå cirkulær økonomi på et højere plan. Man har ofte tænkt meget i siloer, men cirkulær økonomi er et holistisk koncept, et mindset og en ’samfundsmodel’”, siger Sarah Cecilie Andersen og fortsætter:

”Det handler om at anerkende, at vi er en del af et større system. Så når jeg gør noget, tager jeg måske ressourcer fra andre. Hvis bygge- og anlægsbranchen i højere grad nyttiggør et ’affaldsprodukt’ i en ny produktion, så har vi ganske vist elimineret en affaldsstrøm og gjort det til en ressource. Men hvad hvis det allerede var en ressource – bare i en anden værdikæde eller i et andet system? Et eksempel kunne være, hvis vi genanvender noget træ til en ny konstruktion. Træ har allerede en anvendt værdi til fx pladematerialer eller afbrænding til el og varme. Så hvad sker der i de eksisterende værdikæder, når vi bruger ressourcen – skal vi så bruge kul i stedet?

Selvfølgelig handler det om at nyttiggøre et materiale med højest mulig værdi, men vi må også anerkende at mange ressourcer og affaldsstrømme indgår i værdikæder og allerede har en nyttig samfundsværdi. Derfor består det cirkulære i en forståelse af helheden, og det har vi ikke nødvendigvis med i den måde, vi udregner klimaaftryk og miljøpåvirkning på”, siger Sarah Cecilie Andersen.

En erhvervsforsker-ph.d. med teoretisk tyngde

Sarah Cecilie Andersen har i en årrække arbejdet med LCA i byggebranchen hos Teknologisk Institut som konsulent, og da muligheden for at skrive en erhvervs-ph.d. på området opstod, tog hun den.

Erhvervsforskerprojektet med titlen ”Evaluating Frameworks for Decision Support regarding Environmental Sustainability of Circular Economy within the Built Environment” (til dagligt omtalt som EMBRACER) er et treårigt projekt finansieret af Innovationsfonden og Realdania. Projektet bunder bl.a. i en undersøgelse af de eksisterende beregningsmodeller for LCA i byggebranchen, som ifølge Sarah Cecilie Andersen, ofte tager for få faktorer med.

”De nuværende beregningsmodeller indeholder nogle forsimplede antagelser, som der har været konsensus om, og som har været nødvendige for at gøre det tilgængeligt for den brede masse. Men hvis vi vil en omstilling af samfundet, bliver vi nødt til at forstå helheden og kigge på det større billede, som perspektivering til eksisterende metoder”.

Sarah Cecilie Andersen reflekterer, at mens mange erhvervs-ph.d´er ofte er mere produktorienterede, så er det her projekt måske mere fremtidens projekt. Det er teoretisk drevet og bidrager på et mere langsigtet plan med udvikling af viden og forståelse, som hun og kollegaerne kan bruge fremover.

Erhvervsforsker-ph.d. hos GTS

Styrken ved en erhvervs-ph.d. er, at den udføres i spændet mellem forskning og det virksomhedsnære. Med andre ord testes forskningen i virksomheden. Ifølge Sarah Cecilie Andersen, spiller erhvervs-ph.d´er og GTS-positioneringen mellem almennytte og marked derfor også godt sammen.

”Som GTS’er er man tættere på virksomheder, end man måske ellers er i forskningen, med et indblik i de reelle behov i industrien. Og industrien er meget åbne for at gå i dialog, da de kender GTS. GTS skal og kan levere praktiske løsninger, og her bidrager GTS-vinklen i form af et tæt samspil mellem viden og virksomhedsnære løsninger” fortæller Sarah Cecilie Andersen.

På samme tid understreger hun, at man i de fleste andre typer erhvervsforskerprojekter måske har et større fokus på et fysisk slutprodukt, og derfor måske nogle gange overser værdien af vidensprocessen.

”Der ligger stadig et stort arbejde foran os. Med undersøgelsen har vi dannet et vidensgrundlag, som i fremtiden både kan bruges i rådgivningen af virksomheder i byggebranchen, men i princippet kan det også overføres til andre dele af vores forretning på Teknologisk Institut. Og så kan det være et led i at indrette en mere meningsfuld lovgivning på området. Med indsigten i forskellige teoretiske problemstillinger fra projektet, kan vi også fremover spille kompetencer ind i nye projekter, og derfor udvide de ydelser vi allerede tilbyder branchen i dag” siger Sarah Cecilie Andersen.

Sarah Cecilie Andersen afslutter sin ph.d. i november, hvorefter resultaterne af undersøgelsen udgives i foråret 2024.