Du ved det sikkert godt: Ny viden og teknologi i produkter og processer er nøglen til mere innovation i bygge- og anlægsbranchen. Men hvordan kommer du i gang med at anvende de nye muligheder? 

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Måske er du en af dem, der synes, det kan være en udfordring at overskue de nye muligheder og implementere nye teknologiske løsningerne i praksis. Men der er hjælp at hente. Hos GTS-institutterne har du adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, der bringer din innovative ide helt i mål.

De opbyggede faciliteter spænder vidt:

Et vej- og asfaltlaboratorie til materialeprøvning målrettet vejsektoren.
Faciliteter, der afdækker mulighederne for direkte genbrug, genanvendelse samt re-/upcycling af materialer i byggeriet.
Klimatisk vindtunnel til simulering af vejrforholds indvirkning på konstruktioner.
Virkelighedstro faciliteter til test af sikringsløsninger.

Det er blot fire eksempler ud af de knap 40 faciliteter inden for byggeri og anlæg, som du på kommercielle vilkår har adgang til hos GTS-institutterne. Faciliteterne indgår ofte i de opgaver, som GTS-institutterne hvert år løser for knap 17.000 danske virksomhedskunder.

COWI og PASCHALL-Danmark A/S har glæde af GTS-kompetencer

Den danske rådgivningsvirksomhed COWI er en af de danske virksomheder, der har glæde af GTS-faciliteter.

”DHI er verdensførende med deres MIKE2 modeller, der simulerer strømninger og bølger i naturen. Vi bruger resultaterne fra modellerne til at sikre, at vores anlægsprojekter ved bl.a. kyster kan modstå de belastninger, de udsættes for fra bølger og strømning”, siger Ole Juul Jensen, senior teknisk direktør, COWI.

COWI har også glæde af FORCE Technology testfaciliteter. Det gælder fx faciliteter til skibssimulering, som bl.a. bruges til udformning af havne og sejlrender.

”GTS-institutterne bruger mange år på at sætte sig ind i tingene og er med til at udvikle ny viden. De kan transformere denne viden til løsninger og modeller, som er nemme at bruge for os virksomheder”, mener Ole Juul Jensen.

Endnu et eksempel på en virksomhed, der har haft glæde af GTS-kompetencer, er PASCHALL-Danmark A/S, der udlejer forme til støbning af betonvægge og materiel til understøtning af motorvejsbroer.

Med udgangspunkt i Alexandras Instituttets opbyggede viden om Augmented Reality har virksomheden udviklet en app, der gør tegninger til byggepladsen ”levende”.

”Med 3D tegningen giver vi den elektroniske tegning liv ved at vise den som en del af den virkelige verden. Montøren ser, så at sige, den elektroniske 3D model oven på de rigtige stilladskomponenter i den fysiske verden”, fortæller Jim Koldborg, CIO i PASCHALL-Danmark A/S.

Dermed giver appen en bedre forståelse af tegningen og nedsætter risikoen for fejl på byggepladsen.

”Det har været genialt at få adgang til Alexandra Instituttets digitale kompetencer og utrolig givende at få et tæt samarbejde med GTS-specialister”, siger Jim Koldborg.

Forskning og udvikling

GTS-institutterne er desuden involveret i en række forsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på at skabe innovation i bygge- og anlægsbranchen. Et eksempel er Teknologisk Instituts arbejde med genanvendelse af byggematerialer eller projektet Build 4.0, der skal bidrage til bygge- og anlægsbranchens digitale transformation.

Vil du vide mere?

Vi du vide mere om de test- og demonstrationsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed, så tjek hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk

Denne artikel har også været bragt i Bygge og anlægsavisen

Foto: Teknologisk Institut