Den nye facadetesthal hos DBI er designet til at holde et højt aktivitetsniveau. Hallen kan ikke kun klare klassifikationstests, men også mere alternative tests, der gør det billigere for kunderne at få indsigt.

Der bliver mulighed for at tænke og teste stort i den kommende facadetesthal hos DBI, som forventes at stå klar til brug for kundeprøvninger i løbet af første halvdel af 2020. Hallen er godt 15×18 meter, har 13 meter til loftet og er stor nok til to teststande.

– Teststandene indrettes til at teste efter den svenske facadestandard SP Fire 105. Det kræver testemner, der er mere end seks meter høje og fire meter brede, fortæller Andreas Norsk, der er Resistance to Fire Engineer i DBI’s brandtestafdeling.

Med to teststande sikres et godt og hurtigt flow i testene i den nye hal.

– Der er plads til at teste en facade, mens man bygger eller arbejder på en anden. Desuden kan teststandene dækkes af, så kunder kan færdes i hallen uden at se hinandens facader. Hallen designes til at sikre gode forhold under opbygningen af facaderne og en god logistik i forbindelse med prøvningerne, så kunderne hurtigt får den dokumentation, der giver adgang til markedet i Danmark, Sverige og Norge, siger Andreas Norsk.

Åben for alternative tests

Kapaciteten i den nye hal vil være ca. en test om ugen lidt afhængig af tørretiden. Og det begrænser sig ikke til tests efter SP Fire 105. Alt i hallen brandbeskyttes, og sammen med udsugningen bliver det muligt at udføre mere eller mindre eksperimenterende tests.

– Hallen gør det muligt at udføre tests, som ikke giver klassifikation eller følger en standard, men på en billig måde skaber værdi og viden om et produkt til kunden – f.eks. om brandudviklingen i et produkt. Vi er åbne for at anvende hallen til de alternative tests, vores kunder efterspørger, siger Project Manager Anders Dragsted og nævner, at hallen også er dimensioneret til at kunne foretage tests efter den fælleseuropæiske standard, som er på vej.

Ud over facadetesthallen etableres der desuden en ny tilbygning, som skal indeholde nye kursusfaciliteter og give plads til flere medarbejdere hos DBI.

Læs hele artiklen i Brand & Sikring

GTS-infrastruktur – tjek faciliteterne ud her

Ud over de testfaciliter som dansk erhvervsliv finder hos DBI, har dansk erhvervsliv adgang til mere end 130 test- og demonstrationsfaciliteter hos GTS-institutterne.

Du kan tjekke testfaciliteterne ud på teknologiskinfrastruktur.dk