Hvordan vælger man de mest optimale materialer til et metan-pilotanlæg, og hvorfor virker nogle komponenter ikke som tiltænkt? Med svarene kan Electrochaea.dk fx stille krav til deres leverandører.

Electrochaea.dk ApS har været med fra starten af den grønne omstilling og opstiller anlæg til Power-to-Gas flere steder i verden. De har bl.a. bygget et 1 MW pilotanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre.

Små brintmolekyler kræver endnu større sikkerhed

Electrochaea.dk omdanner strøm fra vedvarende energikilder til brint via elektrolyse, og sammen med opsamlet CO2 fra biogasanlæg, producerer de bæredygtig metan. De kan lede metanen direkte ind i gasledningsnettet, hvor det fx bruges til brændstof og opvarmning.

I produktionsprocessen opdagede de, at det forventede output af metan ikke modsvarede input af CO2 og brint i deres anlæg.

”Vi kunne se, at der kom mindre metan ud af reaktoren, end vi forventede, så vi gik på opdagelse på anlægget for at se, hvor fejlkilden var. Vi fandt ud af, at anlægget mistede brint ved en af ventilerne,” fortæller Hans Wendelboe, Operations Technician hos Electrochaea.dk ApS.

Eftersom sikkerheden er alfa og omega i arbejdet med brint, var det nødvendigt straks at identificere årsagen.

Når brint fra elektrolyse ikke er så rent som forventet

Efter en grundig skadesundersøgelse af både metal- og polymerkomponenterne i ventilen fandt FORCE Technology frem til, at pakningen var blevet utæt. Når brint er så lille et molekyle, der let smutter ud, kræver det ofte andet end bare standardpakninger at holde brinten inde.

”Det er god læring for os som virksomhed, når vi skal finde ud af, hvilke materialer og komponenter vi skal vælge, for at anlægget kan holde i den forventede levetid,” forklarer Hans Wendelboe, og han fortsætter: ”Det er god læring for os, som vi kan bruge i vores produktudvikling.”

Det var også tydeligt at se, at der var forskel på flowventilen, der sad i brintstrengen sammenlignet med samme flowventil i CO2-strengen. Der var kaliumaflejringer fra elektrolysen på spindlen i brintventilen, og det giver risiko for urenheder senere i processen. Manglende filtrering fra elektrolysen kan kontaminere systemet og dermed ødelægge komponenterne og reducere levetiden på anlægget betragteligt.

Valg af materialer optimerer anlægsomkostninger

Samarbejdet med FORCE Technology har stået på i nogle år, og Electrochaea.dk har også fået hjælp til valg af metalliske materialer til deres pilotanlæg.

Eftersom virksomheden arbejder med brint, skal sikkerheden være høj, og de forventede, at kun de bedste metalliske materialer kunne bruges. Det viste sig dog, at det ikke var nødvendigt at vælge den dyreste løsning for at have styr på sikkerheden.

”Da vi skulle designe og bygge anlægget, skulle vi finde ud af hvilke materialer, vi skulle bruge, for at anlægget ville være driftssikkert. Vi fik testet forskellige stålkvaliteter hos FORCE Technology, og det viste sig, at det ikke var nødvendigt at vælge den allerdyreste kvalitet,” siger Hans Wendelboe.

Læs mere her

Foto: Unsplash

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om os

GTS-foreningen er brancheforening for de syv danske GTS-institutter, og vi står bag denne hjemmeside. Vores formål er at fremme vores medlemmers synlighed og gennemslagskraft. Derfor er der på denne hjemmeside især fokus på GTS-institutterne, deres aktiviteter og den værdi, de skaber i erhvervsliv og samfund.


Kontakt

GTS
Godkendt Teknologisk
Service

Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup

Telefon: +45 45 16 26 26
info@gts-net.dk

Feed

Tillykke til @GTSnettet med den flotte evaluering. 20.000 virksomheder gennem døren for at få udført test-, udvikling- og demonstrationsaktiviteter taler sit eget sprog. Håber der er tænkt på GTSérne i den kommende iværksætterstrategi fra regeringen #dkbiz #dkforsk