Teknologisk Institut har i Sdr. Stenderup opbygget et 1.300 m2 stort forsøgsanlæg med tre forskellige ekstruderingsanlæg. I anlægget er det muligt at udvikle fremtidens nye fødevareprodukter, ofte med et særligt fokus på klimaaftrykket.

Af Alexander Tonnesen, kommunikationsassistent i GTS-foreningen

I takt med den grønne dagsorden er det vigtigt for GTS-institutterne at opbygge faciliteter, der understøtter en grøn omstilling af industri og samfund. Teknologisk Institut har i en årrække arbejdet tæt sammen med fødevareindustrien med det formål at give branchen de bedste muligheder for at arbejde innovativt og dermed styrke konkurrenceevnen.

Behov for pilotanlæg til fremtidens fødevarer

Troels Veng Samuelsen, sektionsleder fra Teknologisk Institut, fortæller, at de tilbage i 2016 opbyggede anlæggene for at imødekomme et stigende behov for faciliteter, hvor virksomheder kunne arbejde med at udvikle fremtidens fødevarer.

”For 5-6 år siden så vi, at plante- og insektproteiner var de nye trends inden for proteinkilder. Vi kunne se et behov for, at fødevarevirksomheder kunne få adgang til et pilotanlæg på dette område. Der manglede et mellemstørrelsesanlæg, hvor man kunne se på hvad der egentlig kunne lade sig gøre, inden fuldskala,” forklarer Troels.

Stiller kompetencer til rådighed

I faciliteten ekstruderer Teknologisk Institut ingredienser, med output som fx snacks, morgenmadsprodukter og plante-baserede fødevarer.

Teknologisk Institut rådgiver i alle faser omkring ekstrudering og stiller lokaler, udstyr og kompetencer til rådighed for danske virksomheder. Dermed får de adgang til kvalificeret proces- og produktudvikling, der hurtigt og fleksibelt kan hjælpe med at udvikle, optimere og teste nye fødevarer, ingredienser og additiver uden selv at skulle investere i anlæg.

”Den viden, vi har, afprøves og indbygges i produkterne. Helt konkret er det procesteknisk, fx hvor meget der skal justeres på vandtilførslen til ekstrudereren og andre ændringer af procesparametre. Vi kan også bruge faciliteten til at producere for en given virksomhed, og det er typisk i opstartsfasen, hvis der kommer en iværksættervirksomhed,” Fortæller Troels.

Udvikling og optimering af kødalternativer

Som en del af den grønne indsats arbejdes der i ekstruderingsanlægget med optimering og forskning inden for plantebaserede produkter. Disse alternativer er ofte baseret på sojabønner, der som regel skal importeres fra fjerne lande, og hvis dyrkning ofte er på bekostning af skovområder, hvilket efterlader et betydeligt klimaaftryk.

Derfor har man på ekstruderingsanlægget arbejdet med at udvikle metoder til at producere plantebaserede kødalternativer, baseret på nordiske råvarer i stedet, som fx ærter, havre og kartofler.

”Hvis man ser på verdensmålene, er det nummer 12 vi går efter, som er ansvarligt forbrug og produktion. Hvis vi kan lave en transition fra animalske proteiner til plante- og insektproteiner, får vi et klimaaftryk, der er markant lavere end ved fx oksekød,” forklarer Troels.

Giver unikke muligheder for mindre virksomheder

Troels fortæller, at det især er mindre fødevareproducenter, der har glæde af faciliteten, da de ikke på egen hånd kan foretage investering i nye faciliteter.

”De mindre virksomheder har ikke mulighed for at lave en anlægsinvestering. Derfor kan vi gå ind og lønproducere for dem. Vi har også iværksætterne, der har en god idé, som de gerne vil have et produkt ud af. Der kan vi gå ind og hjælpe dem med at optimere processen,” siger Troels, og fortsætter:

”Så har vi også de etablerede virksomheder, der har haft behov for at udvikle nye produkter. Hvis de nu ikke selv har et pilotanlæg eller kompetencerne indenfor det plantebaserede område, så kommer de ud til os. Vi har oplevet en stigning i henvendelser fra fødevareproducenter de seneste år.”

Har hjulpet flere virksomheder

Flere virksomheder har allerede haft glæde af et samarbejde med ekstruderingsanlægget. Blandt disse er virksomheden Wholi Foods, der specialiserer sig i fødevarer baseret på insektproteiner. I samarbejde med Teknologisk Institut udviklede de bl.a. en insektburger, som blev testet på Roskilde Festival.

En anden virksomhed, der har haft glæde af samarbejdet, er Organic Plant Protein. Bag virksomheden står ejerne af Hanegal, der arbejder efter at være 85 pct. plantebaserede i 2030.

Efter et samarbejde med ekstruderingsanlægget i Sdr. Stenderup, fik de øjnene op for de mange muligheder som ligger i de nye alternativer. Det har nu fået virksomheden til at fokusere på produktion af planteproteiner til fødevarebranchen, og virksomheden regner med at producere 3000 tons planteprotein om året fra 2022.

”Den gruppe, som vi især ser vokse, er helt almindelige forbrugere, der gerne vil spise mere grønt. Hvis virksomhederne alene gik efter veganersegmentet, ville markedet være knapt så stort, men hvis man kan få den brede gruppe til at spise det her, så er der et meget stort marked,” afslutter Troels Veng Samuelsen.

Du kan læse mere om faciliteten og hvad den kan tilbyde her