Driftssikker og effektiv produktion af drikkevand afhænger af de helt rette fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold under sandfiltrering. Her kan et GTS-institut bidrage med ekspertviden og rådgivning.

Af Alexander Tonnesen, GTS-foreningen

Behov for nye løsninger

På de danske vandværker har man traditionelt anvendt sandfiltre til at omdanne grundvand til drikkevand af god kvalitet. Disse sandfiltre er levende miljøer, hvor de talrige naturlige bakterier kan fjerne fx ammonium fra grundvandet. Denne simple vandbehandling er nu udfordret på grund af den stigende forekomst af pesticider i grundvandet, både i Danmark og i resten af verden. De eksisterende bakterier i sandfiltre har desværre ikke vist potentiale til at fjerne disse pesticider.

For at sikre fremtidigt rent drikkevand til forbrugerne (FN’s verdensmål nr. 6) er der brug for nye bæredygtige teknologier. Teknologisk Institut er i gang med at udvikle en bæredygtig sandfilterteknologi, som udnytter mikroorganismers egne naturlige nedbrydningsevner til at rense grundvandet.

Formålet med den nye løsning er at hjælpe de ramte danske og EU-vandforsyninger med at løse de aktuelle grundvandsproblemer. Teknologisk Institut råder over flere avancerede test-opstillinger i egne laboratorier i Aarhus, samt en del pilotskala-opstillinger hos danske vandforsyninger placeret forskellige steder i landet.

Nemt at implementere

Den nye bæredygtige teknologi er til fulde baseret på de naturlige bakterier, i stedet for kemiske alternativer. Disse naturlige bakterier bærer pesticid-nedbrydende egenskaber i sig, i form af specielle gener der sidder på såkaldte plasmider internt i bakterien. Disse plasmider, der kan beskrives som DNA-bolde, kan ved kontakt med fx de eksisterende bakterier i sandfiltre nemt overføre egenskaberne til dem.

Ved at isolere og anvende disse specifikke bakterier vil man kunne introducere den gavnlige pesticid-nedbrydende egenskab i et sandfilter på et vandværk. Desuden vil man kunne transplantere sand fra et sandfilter med disse pesticid-nedbrydende bakterier (donorsand) til et andet sandfilter uden disse nedbrydende evner.

Et eksempel på denne type hjælp kan fx være en vandforsyning, der opdager at deres grundvandsforsyning er forurenet med fx MCPP pesticidrest. Her kan Teknologisk Institut, sammen med projektpartnerne, gå ind og hjælpe med at anvende den udviklede bæredygtige løsning og introducere de isolerede MCPP-nedbrydende bakterier. Denne løsning vil være markant billigere, end hvis forsyningen skulle lave en ny indvindingsboring, som igen ikke er et alternativ for forsyninger med få- eller forbundne grundvandsreservoirer.

Hjælper både privat og kommercielt

De eksisterende faciliteter i Århus henvender sig mest til vandforsyninger, der har brug for hjælp til at få testet deres sandfiltre – eller andre alternativer – for fjernelse af relevante pesticider, men er brugbar og relevant for de fleste virksomheder inden for feltet, som arbejder med vand- og sandfiltre. Det er dermed en bred vifte af kundetyper, som får hjælp hos Teknologisk Institut, der både hjælper med private og kommercielle opgaver.

En virksomhed der har fået glæde af faciliteten, er Kemic Vandrens, som sammen med Teknologisk Institut også har haft en pilotopstilling ved et vandværk i Herning. Efter 3 måneders forsøg stod det klart, at metoden med at anvende pesticid-nedbrydende bakterier eller transplantere donorsand (sand med de gavnlige mikrober) til et ønsket sandfilter virker over al forventning. I disse pilotskala-forsøg viste det sig, at sand fra et vandværk uden virksomme bakterier kun få dage efter tilførsel af pesticid-nedbrydende bakterier eller frisk donorsand med pesticidnedbrydende bakterier fjerner over halvdelen af de pesticidrester, der kom med vandet.

Gode muligheder for at udvikle på løsningen

Når man implementerer donorbakterier eller donorsand i et sandfilter, vil den gode evne hurtigt spredes til resten af mikroberne i sandfilteret. Herefter vil man efter et par måneder kunne anvende det nye sandfilter som et nyt tappested for donorsand, der igen vil kunne implementeres et helt tredje sted, og så videre.

Der er også store muligheder for at eksportere denne løsning, da den er meget nem at transportere. Man ville eksempelvis kunne transportere 100 kg frisk donorsand fra Herning til Berlin, uden at det vil gå ud over kvaliteten. Dette åbner også op for markedsperspektiver i milliardklassen, da efterspørgslen efter bæredygtige pesticiddræbende løsninger er høj grundet det stigende problem med pesticider rundtomkring i verden.

Du kan læse meget mere om facilitetenwww.teknologiskinfrastruktur.dk, hvor du også kan se de mange andre faciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for det danske erhvervsliv.

Foto: Teknologisk Institut