Mangel på overblik og koordinering er blandt de største tidsrøvere for hjemmeplejesektoren. IT-løsning gør det nemmere at rykke rundt på aftalerne med borgerne, og hermed undgår hjemmeplejen et puslespil af udprintede vagtplaner.

Siden 2014 har Top Partners, der udfører opgaver inden for hjemmeplejen for landets kommuner, arbejdet med PlanA, som er et digitalt planlægningsværktøj udviklet af Alexandra Instituttet. Førhen printede virksomheden kørelister ud for porteføljen af deres opgaver. I dag har de det aktuelle arbejdsflow på mobilen.

Styrken i systemet er ifølge Jacob Jensen, der er it- og servicemedarbejder hos Top Partners, at det er intuitivt og logisk, og at hele planlægningen er synlig derude for det kørende personale. De har et godt overblik over, hvilke opgaver der skal udføres.

“Digitaliseringen har haft kæmpe betydning for vores forretning. Før da vi havde papirlister og lavede en ændring i planlægningen, betød det, at vores medarbejdere kunne bruge to dage om ugen på at ringe ændringerne rundt til vores hjælpere og koordinere de forskellige versioner.”

GTS-samarbejde giver stærke forudsætninger

Inden Top Partners begyndte at implementere systemet, lagde de meget arbejde i at undersøge, hvordan private virksomheder kunne arbejde med systemerne. De deltog bl.a. i et forløb med Alexandra Instituttet, som undersøgte deres arbejdsgange og inddrog de kommende brugere i designet af systemet. Forløbet mundede ud i en rapport, som fik stor indflydelse på designet af PlanA, og har på den måde været med til at definere, hvordan Top Partners gerne vil arbejde med området, og hvordan løsningen skal være.

“Al den kvalitet, der ligger i systemet, er jo frugterne af det grundarbejde, vi har gjort. Jeg kan se, at man starter på et lavere niveau ved andre systemer, og det hele fungerer ikke fra starten. Det er kun, hvis der er mange brugere, og du har en abonnementsløsning, som meget software bliver solgt som i dag, at det også bliver udviklet. Hvis man er lidt alene om det, risikerer man selv at skulle betale for det.”

“Fordelen ved at samarbejde med et GTS-institut som Alexandra Instituttet er, at man starter på et højt niveau. Men mere vil have mere, og derfor bliver vi også ved med at kigge på, hvordan vi kan forfine systemet, og vi har et par gode idéer til nye funktionaliteter.”

Giver visuelt overblik

Et andet privat hjemmeplejefirma, der har fået udskiftet kørelisterne på papir, er virksomheden Cura Pleje. Inden de startede op med PlanA, så havde de en periode, hvor de prøvede forskellige andre systemer af, men de var ifølge Charlotte Kastrup, der er daglig leder hos Cura Pleje, for tunge at arbejde med og gav ikke den fleksibilitet, som de havde brug for. Og fremfor alt, så var der ikke mulighed for at trække tallene over i et Excel ark og arbejde videre med dem.

”Med PlanA kan jeg jo sidde herinde og flytte rundt på kasserne med opgaver og umiddelbart efter så afspejles det ude på medarbejdernes mobiler. Det betyder, at jeg hele tiden kan følge med i, hvor langt medarbejderne er, og hele tiden kan justere planen. På den måde undgår vi huller, der giver en ineffektiv afvikling af dagen,” forklarer hun.

Du kan læse mere om IT-systemet i den fulde pressemeddelelse

Foto: Unsplash