Nyt digitalt materialepas skal gøre det nemmere at dokumentere kvaliteten af genbrugsmaterialer i byggeriet og sikre, at alle i byggeriets cirkulære værdikæde taler samme sprog. Det skal bane vejen for mere genbrug.

Den 1. januar 2023 fik byggebranchen nye klimakrav. Det betyder, at branchen fremover skal bygge med byggematerialer, der belaster klimaet mindre. Indtil nu har det været uklart, hvordan genbrugsmaterialer indregnes i de nye krav. Men med en ny tillægsaftale til national strategi for bæredygtigt byggeri, der forventes at træde i kraft fra januar 2024, er klimapåvirkningen for genbrugsmaterialer sat til nul – hvilket ifølge Katrine Hauge Smith fra Teknologisk Institut vil øge incitamentet til at bygge med genbrugsmaterialer.

“Branchen skal ganske enkelt til at gøre sig klar til at anvende flere genbrugte byggematerialer. Derfor arbejder vi lige nu på at fjerne en af de velkendte barrierer for genbrug af byggematerialer, nemlig deres mangelfulde dokumentation”, siger seniorkonsulent Katrine Hauge Smith.

Mangelfuld information udfordrer genbrug

Når en bygning rives ned, vil informationen om de byggematerialer, der findes i byggeriet som oftest være mangelfuld. Det skyldes dels, at det ikke har været praksis at registrere, hvilke byggematerialer, der har været anvendt og dels, at der ikke har været samme krav til dokumentation af byggematerialer tidligere, som der er i dag. Og det giver udfordringer for at genbruge i praksis.

“Det er nødvendigt, at vi får registreret og deklareret informationerne om de genbrugte byggematerialer, og det arbejde starter allerede inden bygningen rives ned. Vi skal have kortlagt bygningen for både genbrugspotentiale og for skadelige stoffer, og hvis materialerne skal genbruges, skal de ofte suppleres af test af tekniske egenskaber”, forklarer Katrine Hauge Smith.

Derfor er Teknologisk Institut, Molio, ConTech Lab og Circue gået sammen i et nyt projekt, som er støttet af den filantropiske forening Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Målet er at lave en branchestandard for et digitalt materialepas for genbrugte materialer, som alle branchens aktører kan bruge, når de arbejder med at samle data om genbrugsmaterialer.

Læs hele historien her