”Når jeg skal noget, skal min kørestol bringe mig derhen. Kørestolen er dermed min platform for alt, hvad jeg gør”, fortæller Mads Bendt, der har brugt sine egne erfaringer som kørestolsbruger til at udvikle en udendørs mobil robot. Det er bl.a. sket i samarbejde med GTS.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, GTS-foreningen

Mads Bendt bruger elektrisk kørestol efter en ulykke med en drageflyver i 1986, da han var 19 år gammel. Han har arbejdet professionelt med innovation siden 2005 og har bl.a. stået bag udviklingen af tre elektriske kørestole. Det var meningen, at han ville bygge endnu en, da han opfandt et nyt kørestel tilbage i 2014. Kørestellet udmærkede sig bl.a. ved at fungere godt i svært terræn, ved ikke at veje særlig meget, og så kunne det køre rigtig langt. Men efter et par års arbejde med platformen, stod det klart for Mads Bendt, at det ikke kunne bruges til det oprindelige formål, fordi fodstøtten ikke fungerede sammen med forhjulet.

”Derfor måtte jeg sadle om. Jeg gik i gang med at undersøge, om det stel, jeg havde udviklet og havde patent på, kunne bruges som platform til udendørs mobile robotter. For hvis du skal have en robot til at lave noget udenfor, så skal du have en platform, der kan føre den derhen, hvor den skal udføre noget arbejde. Så det er helt analogt med min egen situation, hvor jeg er helt afhængig af at have en platform, der kan bringe mig derhen, hvor jeg vil”, fortæller Mads Bendt.

Nyt territorium

Robotområdet var nyt territorium for Mads Bendt. Han brugte derfor et par år på at sætte sig ind i området og på at skabe relevante kontakter bl.a. igennem Odense Robotics. Et af de største gennembrud kom, da det i 2018 lykkedes at få Niels Jul Jacobsen – robotpioneren bag MiR – med som investor, og i januar 2019 etablerede de sammen Capra Robotics. I dag har virksomheden 17 fastansatte og to studentermedhjælpere.

”I foråret 2021 er vi gået fra at være en udviklingsvirksomhed til at være en produktionsvirksomhed, der har solgt de første seks robotter”, fortæller Mads Bendt. Dermed er første skridt mod markedet en realitet, men ambitionerne rækker ud over de danske grænser:

”Ikke mindst ift. den grønne omstilling, er der brug for, at vi alle sammen tænker nyt, ændrer adfærd og udvikler nogle konkrete og brugbare løsninger, der ikke er for dyre, og som kan bruges og sælges i hele verden. Her mener jeg, at vores platform har en plads, som en del af de nye grønne robotløsninger”.

En robot – flere muligheder

Capras mobile robot kan med sin manøvredygtighed og sin rækkevidde på 100 km. løse en række praktiske behov udendørs. Det kan fx være til inspektion af større udendørsanlæg som fx lufthavne og byggepladser. Eller det kan være som ”assistent” i vedligeholdelse af offentlige anlæg fx til at opsamle skrald eller luge ukrudt.

Ifølge Mads Bendt er det en kæmpe fordel, at man kan bruge den samme mobile robot til løsning af forskellige opgaver. Den ene halvdel af året kan den fx bruges til at luge ukrudt, og den anden halvdel af året kan den bruges til at salte fortove. ”Det betyder, at vi kan masseproducere og få prisen ned, fordi den kan så meget forskelligt”, siger Mads Bendt.

Lovgivningen skal følge med

En af de største barrierer for udvikling af robotløsninger til udendørs brug er ifølge Mads Bendt lovgivningen. Derfor har Capra Robotics prioriteret at deltage i udviklingen af den nye danske lovgivning på området samt i den kommende ISO-standard for området. I lovgivningsarbejdet har de fået hjælp fra Teknologisk Institut, der bl.a. har bidraget med diverse test af robotten samt med en støtteerklæring.

”Det er jo klart, at man fra lovgivningens side ikke bare giver grønt lys til, at der kører robotter rundt udendørs. Det er jo et kaotisk miljø robotterne skal fungere i, og man skal være helt sikker på, at fru Hansen ikke kommer til skade eller føler sig utryg ved robotten”, siger Mads Bendt og fortsætter: ”Når man er ”first mover”, så handler det om at få demonstreret, hvad det er, vores robot kan. Det er vigtigt, at den løser nogle opgaver, som er meningsfulde for folk.”

Projektsamarbejde og deling af viden

Derfor har Capra Robotics løbende været involveret i en række FoU-projekter, hvor formålet har været at demonstrere, hvad den mobile robot kan bruges til. I et projekt har Capra Robotics fx samarbejdet med Aarhus kommune om at udvikle en robot til opsamling af cigaretskod. I et andet projekt demonstreres det, hvordan robotten kan bruges til at tjekke hegn rundt om lufthavne for huller.

Som startup har det også været helt afgørende at være en del af det videnmiljø, der er bygget op omkring Odense Robotics.

”Du bliver en del af både en videnkapital og en økonomisk kapital – og begge dele er nødvendige for at drive dit projekt videre. Vi indgår i et partnerskab med relevante aktører og deler viden på tværs af virksomheder, GTS’er, universiteter m.fl., og vi har samme forståelse af, at hvis vi skal erobre det her område og stå stærkt internationalt, så er det bedre at dele viden og hjælpe hinanden. Vi ved, at sammen kommer vi længere hurtigere”, er budskabet fra Mads Bendt.

Står på skuldrene af GTS-viden

Mads Bendt fortæller, at Teknologisk Institut bl.a. har bidraget med viden om sensorer og om, hvordan robotten kan interagere i miljøet, hvor det handler om at sikre en social korrekt afstand mellem person og robotten, så personen er tryg i situationen.

”Man kan sige, at Teknologisk Institut er en del af de skuldre, vi som startup kan stå på. Vi får andel i deres viden. Men det går også den anden vej rundt. Når de udvikler nye løsninger med os, så opbygger de ny viden, de kan dele med andre robotvirksomheder. Den måde at dele viden på, er en kæmpe fordel ift. at skabe en stærk robotindustri i Danmark. Når vi går sammen i større partnerskaber og arbejder sammen på tværs, så er det en kæmpe fordel for alle. Samtidig er GTS gode til at booste os på en måde, så vi kommer hurtigere frem til målstregen”, siger Mads Bendt.

Hør mere om udendørs mobile robotter samt om samarbejdet mellem Capra Robotics og Teknologisk Institut i denne video.

Foto: Capra Robotics