Test- og demonstrationsfaciliteter har stor betydning for dansk industri og er også et middel til at tiltrække udenlandske virksomheder. Det var budskabet, da Dansk Industri, Ingeniørforeningen og GTS-foreningen holdt konference om emnet d. 10. januar 2019. 

En lang række centrale personer inden for industrien og GTS-systemet var samlet til konferencen, der både bød på internationale og danske oplægsholdere.

Juan Farré, der er CTO hos FORCE Technology og desuden næstformand i GTS-foreningen, præsenterede en ny database: teknologiskinfrastruktur.dk, hvor virksomheder og andre interesserede kan få et indblik i testfaciliteter opbygget på GTS-institutterne. Foreløbig er der 100 beskrivelser, men flere beskrivelser vil blive tilføjet løbende. Formålet er, at især små og mellemstore virksomheder skal have nemmere ved at finde frem til de faciliter, som GTS-institutterne stiller til rådighed.

Juan Farré slog fast, at databasen kan ses som første skridt mod en samlet portal for danske testfaciliteter – også for de faciliteter som andre aktører end GTS-institutterne står bag, og han indbød til en dialog om dette.

Sverige og Tyskland satser også på test – og demonstrationsfaciliteter

Til konferencen var der nyt om situationen i Tyskland og Sverige, og det stod klart, at disse lande satser massivt på test- og demonstrationsfaciliteter.

I Tyskland sker det i form af platformen ”Industrie 4.0”, hvor målet er at sikre Tysklands førende position i industrien globalt set.

I Sverige arbejder de på at blive en af de førende spillere inden for forskning og innovation. Desuden er målet også at gøre Sverige til et attraktivt land for udenlandske investeringer og forskningsbaserede virksomheder.

I forlængelse af disse oplæg fremhævede flere vigtigheden af, at Danmark på samme måde satser på at udbygge test- og demonstrationsfaciliter til gavn for dansk erhvervsliv, men også for at tiltrække internationale investeringer og virksomheder.

Glæde af GTS-faciliteter

Cowi og Pehama Production A/S pegede på at adgangen til test- og demonstrationsfaciliteter i Danmark er helt afgørende for deres konkurrenceevne. Begge virksomheder har et tæt samarbejde med GTS-institutter.

Cowi fremhævede, at det for dem har stor betydning at have adgang til kompetencer i verdensklasse hos DHI. Ole Juul Jensen (Leder af Cowis afdeling for Marine and Coastal Engineering) fremhævede især de numeriske modeller, der bruges i samspil med de fysiske – for eksempel bølgebassiner.

Frank Damkjær, salgschef i Pehama Production A/S understregede betydningen af at have adgang til bl.a. Teknologisk Instituts kompetencer inden for automatiseringsløsninger.

Lovgivningen skal følge med

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, deltog også i konferencen, og han var positiv overfor rationalet bag test – og demonstrationsfaciliter.

Han fokuserede bl.a. på behovet for at satse på allerede etablerede styrkepositioner – og så var han inden på udfordringerne i forhold til at få lovgivningen til at følge med den teknologiske udvikling. Her brugte han droneteknologi som et eksempel.

Tjek den nye portal for GTS-faciliteter ud her