Centrale aktører skal se nærmere på mulighederne for genanvendelse af tekstiler. Slidt, ødelagt eller kasseret tøj skal nedbrydes til nye råmaterialer og dermed indgå i et cirkulært kredsløb.

De næste tre år vil en mindre revolution inden for genanvendelse af tekstiler være på programmet hos Teknologisk Institut, der har samlet en række centrale aktører inden for tøjdesign, genanvendelsesteknologi og forbrugeradfærd. I et samarbejde skal de skabe mere bæredygtighed i tekstilindustrien og øge genanvendelse af tekstilaffald i Danmark.

Projektet hedder ReSuit (Recycling Technologies and Sustainable Textile Product Design), og Innovationsfonden har investeret 13 mio. kr. i projektet, der har et samlet budget på 22,8 mio. kr. .
Konsortiet tæller partnere inden for tøj og tekstiler (BESTSELLER, Elis og Designskolen Kolding), råvareproduktion (A/S Dansk Shell), forbrugeradfærd (Naboskab) og nye genanvendelsesteknologier (Aarhus Universitet, tyske Fraunhofer og Teknologisk Institut).

”Hvert år bliver der på verdensplan produceret 100 milliarder tekstilenheder, der i det store og hele behandles som engangsbestik. Materialer til en værdi af 400 milliarder euro går tabt, fordi vi mangler en infrastruktur og robuste genanvendelsesteknologier i meget stor skala. I projektet ønsker vi at få alt tekstilaffald i Danmark ind i et kredsløb, hvor det kan blive til nye tekstiler eller råvarer til andre produkter. Hvis det lykkes, kan det blive en gamechanger,” fortæller faglig leder Anders Lindhardt (ph.d.) fra Teknologisk Institut, der leder projektet.

Bæredygtigt design

Konsortiet vil angribe tekstilproblematikken fra to sider: Hvordan bliver tekstilindustrien bedre til at designe bæredygtigt? Og hvilke teknologier kan skabe et cirkulært kredsløb for forbrugernes tekstilaffald?

På designsiden vil der være fokus på bæredygtigt design af tekstilprodukter – det vil sige tekstiler, der er designet med henblik på at blive genanvendt. Arbejdet skal så vidt muligt munde ud i udfasning af stoffer, der ikke egner sig til fremtidens genanvendelsesteknologier og i designguides for bæredygtige tekstilprodukter.

Tekstiler til nye råvarer

Når det kommer til tekstilaffald, har projektet blikket rettet mod de enorme mængder tøj og tekstiler, der hvert år havner i forbrugernes skraldespande, i Danmark alene 85.000 ton. Fra 2022 skal danske husstande affaldssortere tøj separat – og fra 2025 resten af EU.

”Halvdelen af alle tøjfibre i verden er polyester, så vi vil modne teknologi baseret på kemisk oprensning til at recirkulere polyestermaterialerne, så de kan vende tilbage til tekstilindustrien,” fortæller Anders Lindhardt fra Teknologisk Institut.

Resten af tekstilprodukterne skal nedbrydes ved hjælp af såkaldt HTL-teknologi, eller hydrotermisk likvefaktion. Processen gør det muligt, under påvirkning af vand, varme og tryk, at omdanne mange forskellige tekstiler til olieprodukter, der kan bruges til at lave nye råmaterialer, fx plast, brændsel eller syntetiske tøjfibre. HTL er en kendt og robust teknologi, men det er banebrydende at anvende den på tekstiler.

I projektet skal HTL-teknologien modnes og opskaleres i samarbejde med A/S Dansk Shell, der producerer 35 procent af det danske forbrug af brændstofprodukter og med succes har testet raffinering af blandt andet bio-olie, og som ser yderligere muligheder for genanvendelse af andre olieprodukter.

Du kan læse mere om projektet i den fulde pressemeddelelse her

Foto: Adobe Stock