Som led i det såkaldte ELBAS-projekt har et GTS-institut udført et omfattende testarbejde med at detektere og slukke batteribrande i elbiler på vogndæk i færger. Det skete i en konstruktion af 40 fods containere i Korsør. Læs nogle af de foreløbige erfaringer og anbefalinger.

Ketchupeffekten har ramt bilmarkedet, og elbilerne og plug-in-hybridbilerne myldrer frem på de danske veje. Ifølge en undersøgelse fra Beredskabsstyrelsen sidste år er der mindre risiko for brand i el- og hybridbiler end i konventionelle biler. Men når det sker, kan konsekvenserne være større, for en brand i et litiumbatteri er svær at slukke og kan blusse op igen, længe efter den er slukket.

Det kan være problematisk, hvis en elbil bryder i brand på åben gade. Det kan være mere problematisk, hvis den bryder i brand i et parkeringshus omgivet af andre biler. Og det kan potentielt være meget problematisk, hvis den bryder i brand på et vogndæk på en færge under en overfart, hvor den både er tæt omkranset af andre biler, hvor der er passagerer ombord, og hvor det er besætningens ansvar at bekæmpe en kompliceret brand på en færge, der kan befinde sig mange sømil fra land.

Brandspredning på to minutter

Derfor søsatte DBI sidste år projektet ’Electric Vehicle Fires at Sea: New Technologies and Methods For Suppression, Containment, and Extinguishing of Battery Car Fires On Board Ships (ELBAS)’, som er støttet af Den Danske Maritime Fond og nu har gjort sig de første praktiske erfaringer med, hvordan man bedst detekterer og slukker brande i elbiler på vogndæk. Det skete for nylig hos RESC (Rednings- og SikkerhedsCenter) i Korsør, hvor DBI antændte og slukkede brande i batteripakker i elbiler – omkranset af konventionelle biler – som var parkeret i en konstruktion af containere, der gjorde det ud for vogndækket på en færge.

– Vi oplevede, at brandudviklingen var meget forskellig, selvom vi havde samme setup fra test til test. F.eks. var der i vores fjerde test allerede sket brandspredning til de andre biler efter to minutter. Men sådan er det også i virkeligheden – der er ikke to brande, som er ens, siger Alexander Kleiman, som er Maritime R&D Project Manager hos DBI Advanced Fire Engineering (Maritime and Energy).

Resultater præsenteres på workshop

Han er forsigtig med at konkludere, hvilke teknologier og teknikker der bedst detekterer og slukker brande i elbiler på vogndæk. Det vil blive præsenteret i den endelige rapport til Den Danske Maritime Fond og på en workshop i efteråret, når DBI har analyseret alle de indsamlede data. Men Alexander Kleiman fremhæver nogle løsninger, som umiddelbart fremstår effektive:

– Sprinkling med vandtåge viste sig at være supereffektivt. Ikke til at slukke branden, men til at begrænse brandspredningen, så mandskabet kan komme til og slukke med traditionelle slukningsmetoder, siger han og fortsætter:

– Vandtågen vil formodentlig indgå i en af vores anbefalinger: En hurtig indsats med en kombination af en fast installation og traditionel brandbekæmpelse fra besætningen ombord, så branden ikke spreder sig, og passagererne er beskyttet, mens man søger mod nærmeste havn, hvor beredskabet kan tage over. Alle brande i vores tests blev slukket, men det krævede professionelle brandmænd. En brand i et elbilbatteri kan som bekendt blusse op igen, så en komplet slukning kan være meget at forvente af en skibsbesætning, som har været på nogle få lovpligtige maritime brandkurser, siger han.

Læs hele artiklen på DBI’s hjemmeside

Foto: DBI