Skrevet af Lisbeth Kempel, Marketing- og Kommunikationschef, AgroTech

Som økologisk grøntsagsavler har man sit at kæmpe med. Sygdomme fra husdyr kan teoretisk set smitte mennesker, hvis smitten overføres til grønsager via husdyrgødningen, og udnyttelsen af næringsstoffer i de økologiske afgrøder kan være for lav. Det besluttede Axel Månsson, én af Danmarks største producenter af økologiske grøntsager og æg, sig for at gøre noget ved. AgroTech blev bedt om at komme med et innovativt bud på, hvordan nye installationer kan afhjælpe udfordringerne.

Biogasanlæg var løsningen

Den umiddelbare anbefaling lød på at etablere et biogasanlæg, og med AgroTechs hjælp blev der skaffet 100.000 kroner, så beregningerne kunne tages til næste niveau. Da det stod helt klart, at et biogasanlæg var en rentabel løsning, hjalp AgroTech med at søge etableringsstøtte, som resulterede i 14 millioner kroner– svarende til 30 % af de samlede anlægsomkostninger.

Alex Månsson har udviklet sin eksisterende forretning og skabt grobund for et nyt forretningsområde: Med et biogasanlæg bliver smitterisikoen fjernet, udbyttet bliver større, grøntsagerne får flere næringsstoffer, og samtidig vil virksomheden i fremtiden få indtægter fra salg af biogas.

Foto af Biogasanlæg: Torkild Søndergaard Birkmose, AgroTech.

Læs hele artiklen her