Virksomheden Ammongas, der arbejder med CO2-fangst har nu opnået vigtig dokumentation, der bekræfter kvaliteten af deres anlæg til CO2-fangst på kraftvarmeværker. Virksomhedens samarbejde med FORCE Technology viste positive resultater for effekt og sikkerhed.

Den danske klimalov fastslår, at CO2-udledningen i 2030 skal være reduceret med 70 procent i forhold til i 1990. En væsentlig teknologi til at opnå det mål er CO2-fangst og -lagring, eller på engelsk ’carbon capture and storage’.

Opsamling af CO2 kan fx ske fra røggassen ved forbrændingsprocesser. Den opsamlede CO2 kan herefter enten lagres i undergrunden eller anvendes som ‘råmateriale’ i industrien til fx nye brændstoffer.

Fra biogas til kraftvarmeværker

Virksomheden Ammongas er specialist i luft- og gasrensning, herunder særligtc. Baseret på mange års erfaring med CO2-fangst fra biogasanlæg, er virksomheden ved at udvide sine aktiviteter til også at kunne opsamle CO2 fra røggas på kraftvarmeværker. De to processer ligner nemlig hinanden på mange punkter.

I et samarbejde med FORCE Technology har Ammongas nu fået dokumentation for, at deres anlæg er effektivt til at fange CO2, men også at deres pilotanlæg ikke udleder problematiske stoffer såsom nitrosaminer og nitraminer i bekymrende koncentrationer.

Samarbejde om test og dokumentation på pilotanlæg til CO2-fangst

Oprindeligt var det FORCE Technology, der tog kontakt til Ammongas. FORCE Technology var nemlig på jagt efter et pilotanlæg til CO2-fangst, som man kunne foretage gasmålinger på. Sådan et anlæg kunne Ammongas stille til rådighed.

Da Ammongas på sin side stod med et behov for at kunne dokumentere kvaliteten af deres anlæg over for bl.a. kunder og myndigheder, valgte virksomheden at indlede et samarbejde med FORCE Technology om test og dokumentation på deres pilotanlæg.

Overordnet ønskede Ammongas tal på, hvor effektivt deres anlæg er til at opsamle CO2, og bevis på, at det ikke udleder væsentlige mængder af potentielt problematiske stoffer i form af bl.a. nitrosaminer og nitraminer.

Detaljerede målinger blev til udførlig rapport

FORCE Technology brugte halvanden dag på at lave udførlige gasmålinger på Ammongas’ anlæg. Overordnet målte specialisterne udledningen af problematiske stoffer og de forbrændingsrelaterede gaskomponenter, som vidner om anlæggets effektivitet. Resultatet blev en akkrediteret rapport.

”Alle tallene var flotte. Vi kan nu bruge rapporten til at fortælle vores kunder, at vores anlæg virker, som det skal: at vi opfanger en høj procentdel af CO2’en, og at indholdet af de uønskede stoffer er så lavt, at det ikke udgør et problem. Det er selvfølgelig også vigtigt, at det ikke er os selv, der har målt det, men en akkrediteret og uvildig virksomhed,” fortæller Alexander Jensen fra Ammongas.

Læs mere om samarbejdet her

Foto: Ammongas