I et samarbejde med Teknologisk Institut skal kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital optimeres med lokalt 3D printede implantater og modeller.

Præcise anatomiske modeller og lokal produktion af 3D-printede implantater har et stort potentiale til at sikre en hurtigere og forbedret behandling af især kræftpatienter. Det nye samarbejde mellem Teknologisk Institut og Aarhus Universitetshospital skal demonstrere det store potentiale og sikre den nødvendige kompetenceopbygning.

”Med 3D-print forsøger vi i dag at tage øjemålet ud af kirurgien og lave eksakte afskæringer, som er planlagt på forhånd. Det har enormt stor betydning for patienten, fordi vi reducerer operationstiden og indlæggelsestiden – og så muliggør det nogle operative indgreb, vi ikke kunne lave før,” fortæller Thomas Baad-Hansen, overlæge, ph.d. og klinisk lektor på afdeling for Ortopædkirurgi, tumorsektoren på Aarhus Universitetshospital.

Ved rekonstruerende operationer på fx kræftpatienter er der ofte behov for både præcise anatomiske modeller og skræddersyede implantater. Udviklingen inden for 3D-print betyder, at såvel modeller som implantater i dag kan printes. Udfordringen er, at disse specialiserede 3D-print skal laves i udlandet, og derfor tager det ofte for lang tid.

Samtidig er det dyrt at købe print i udlandet sammenlignet med at printe i egne 3D-printere på hospitalet. Derfor kan man være nødt til at vælge en mindre optimal behandling for at kunne overholde behandlingstiderne i fx kræftpakkerne.

Potentialet er fastslået

På Aarhus Universitetshospital har man allerede etableret et inhouse 3D-print center, hvor to ingeniører hjælper lægerne ved at printe fx skæreguides og anatomiske modeller, der viser kræftsvulsters størrelse og placering i kroppen. Det sker ved hjælp af avanceret software, som omdanner data fra CT-scanninger til 3D-modeller, som så kan 3D-printes.

”På AUH vil vi gerne udvikle vores 3D-print center, så vi kan bidrage både regionalt og nationalt til at bygge lignende centre op. Vi kan se, at det er til stor gavn og måske endda redder liv for kræftpatienterne, fordi vi bedre kan se, hvor deres cancer har spredt sig til. Samtidig er det en kæmpe hjælp kunne tilbyde vores kirurgiske specialer muligheden for et anatomisk print af fx kræftknuder, så de kan træne og planlægge en mere præcis og sikker kirurgi inden operationen,” lyder det fra Birgitte Jul Kiil.

Teknologi og kompetencer er nøglen til næste skridt

Men der er behov for endnu flere kompetencer og mere avanceret udstyr, så man kan printe mere detaljerede og præcise anatomiske modeller til hjælp ved operationer.

”Tidligere har modellerne været hårde som knogler og ensfarvede, men med de avancerede 3D-print teknologier kan man lave bløde, naturtro modeller i farver. På den måde kan man printe vævlignende strukturer – fx et hjerte – og det betyder, at kirurgerne forud for operationen kan få et bedre overblik over indgrebets omfang og de forskellige adgange for det kirurgiske værktøj,” fortæller Anders Mølgaard Jakobsen, klinisk ingeniør på Aarhus Universitetshospital.

Med sådanne teknologier inhouse vil Aarhus Universitetshospital tage det næste skridt i at demonstrere 3D-print potentialet og samtidig vil man i samarbejde med Teknologisk Institut arbejde henimod lokal produktion af de kritiske implantater.

Aarhus Universitetshospital og Teknologisk Institut er netop nu i gang med at søge et Grand Solutions projekt hos Innovationsfonden, som har til formål at udvikle de løsninger, der sikrer lokal og hurtig 3D-print til hospitalerne.

Du kan læse mere i den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut