Alle snakker om, at teknologien er vejen til at nå FN’s 17 verdensmål og løse den presserende klimakrise. Men det kan være svært at forestille sig hvordan, det egentlig skal ske i praksis. For at give et indblik i teknologiens mange muligheder vil denne artikel gå i dybden med fire cases, der alle har teknologi og digitale løsninger som fællesnævner.
Af Katrine Ravnborg Yde

Robotter finder frem til modne agurker

I et drivhus hænger en moden, sprød agurk, der er lige til at spise. Men ved siden af hænger en agurk, der slet ikke er moden endnu. En robot plukker agurkerne, men tager ikke hensyn til, hvilke der er modne, og hvilke der ikke er. Her kommer teknologien i spil.

I et projekt har Alexandra Instituttet udviklet en avanceret robot gennem computer vision, der er i stand til kun at plukke de agurker, der er modne. Denne case bidrager til verdensmål nr. 2, der handler om at stoppe sult og gøre fødevareproduktionen mere bæredygtig. Herudover har det også haft en økonomisk gevinst for kunden at gøre produktionen mere effektiv og mængden af fødevarespild er mindsket markant. Denne robot bliver også brugt til andre erhverv end fødevareproduktion, fordi teknologien kan foldes ud til mange forskellige brancher og virksomheder.

Bedre sundhed og færre ressourcer

Gennem softwareløsninger kan man hjælpe mennesker med sygdomme med at leve deres liv så normalt som muligt. Her har Alexandra Instituttet blandt andet udarbejdet telemedicinsk udstyr, der gør det muligt for gravide med komplikationer at monitorere sig selv hjemmefra. På denne måde sparer de deres egen og hospitalets tid, da de selv foretager undersøgelserne, og resultaterne bliver sendt direkte til hospitalet gennem et device. Kvinderne, der deltog i projektet, oplevede mere tryghed, større grad af selvstændighed og kontrol, fordi de var i stand til at scanne sig selv og oftere, end hvis det skulle foregå på hospitalet.

Dette projekt har bidraget til verdensmål nr. 3, der handler om at sikre sundhed og trivsel.
Ved at arbejde med telemedicin er der potentiale for at skabe bedre og billigere sundhedsløsninger, der tager udgangspunkt i patienten.

Interaktiv borgerinddragelse

Der er færre borgere, der deltager i borgermøder, så hvordan sikrer man, at deres meninger og holdninger blive hørt? I et samarbejde med borgerservice i Aarhus Kommune har Alexandra Instituttet udviklet en interaktiv telefonboks med det formål at øge borgernes indflydelse i lokalsamfundet. Den digitale løsning i telefonboksen kan eksempelvis spørge borgeren, hvad han eller hun synes, at en bestemt pulje penge skal bruges på og komme med sine holdninger til, hvad byen mangler, og hvad der fungerer godt.

Denne case har styrket borgernes stemme og kan kobles til verdensmål nr. 11, der handler om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende og bæredygtige. Dette er blot et af mange eksempler på, hvordan man via teknologi kan gøre vores samfund og byer smartere, mere demokratiske, inkluderende og trygge.

Vild overvågning

Hvor mange kronvildt er der egentlig i Danmark? Det kan være svært at få nøjagtige tal på dyr, der lever vildt i naturen. Derfor har Alexandra Instituttet slået sig sammen med Aarhus Universitet for at monitorere bestanddelen af kronvildt gennem teknologierne deep learning og computervision. Projektet gik ud på at opsætte kameraer i naturen, der gør det muligt at tracke kronvildt i et stort geografisk område, og systemet kan klassificere bestemte dyrearter uden, at man skal gennemgå materialet manuelt. Det sparer utrolig mange arbejdstimer og så er resultatet mere nøjagtigt.

I denne case arbejder Aarhus Kommune med verdensmål nr. 15, der handler om at beskytte biodiversitet og naturlige levesteder. Denne deep learning teknologi kan også anvendes i forhold til biodiversitet inden for andre dyrearter, til at tracke invasive dyrearter og til kontrol af trafik.

Disse fire cases illustrerer det brede landskab, hvor teknologien kan fremme en bæredygtig dagsorden. Ved at bringe teknologi og innovation i spil, åbnes dørene for en helt ny bæredygtig arena, og det umulige bliver muligt. Det gælder om at tænke stort og ambitiøst og dele erfaringer omkring bæredygtighed. For det er sådan, at man kommer længst.

Du kan læse mere om de fire cases – og mange andre hos Alexandra Instituttet