Hvordan inddrager man brugerne i udviklingen af noget, der endnu ikke findes? Det ved Trine Plambech fra Alexandra Instituttets People, Technology and Business Lab, som her fortæller om værdien af brugerstudier i forbindelse med udviklingen af fremtidens mobilitetsløsninger.

Trængslen på vores veje forventes at stige med 150 procent inden 2030 med en negativ effekt på både miljøet og økonomien. En stor del af løsningen på den udfordring vil være at ændre de rejsendes vaner. Ifølge Trine Plambech bør man starte med at sætte spørgsmålstegn ved de antagelser, vi allerede har om, hvordan rejsende træffer deres transportbeslutninger.

Hvad skaber mobilitetspraksis?

I projektet Fremtidens Intelligente Mobilitet er blandt andet Glostrup Station, Køge Nord, Lund Central, Helsingborg City og industriområdet Avedøre Holme i Hvidovre testområder for fremtidens intelligente mobilitetsløsninger. De står alle sammen over for helt forskellige udfordringer men er gået sammen om en fælles ambition om at involvere brugerne på rejsen til fremtiden. Men hvordan skal brugerne af noget, der endnu ikke findes, involveres? Det spørgsmål kan Trine Plambech besvare. Hun arbejder med innovationsprocesser i mødet mellem mennesker, it og miljø.

Hun nævner et ekstremt tilfælde, hvor en kvinde fortalte, at hun tog syv busser til arbejde hver dag, fordi hun ikke følte sig sikker med de hurtigere transportmuligheder. Ifølge Trine Plambech træffes mange beslutninger om, hvilken mobilitet der skal udbydes, på baggrund af antagelser om, hvorfor rejsende bruger de transportmidler, de nu engang bruger. Derfor spiller et brugerstudie en vigtig rolle.

”En brugerundersøgelse undersøger de bagvedliggende grunde til, at vi transporterer os, som vi gør. Den bør sætte spørgsmålstegn ved de antagelser, vi har. Og underliggende årsager som tilgængelighed, pålidelighed, sikkerhed og opfattet værdi af transporten er alle relevante, uanset om scenariet foregår i dag eller i fremtiden,” forklarer Trine Plambech.

Skab billeder hos brugerne

Ifølge Trine Plambech er det vigtigt at etablere et klart billede af en planlagt ny fremtidig løsning for brugerne i en undersøgelse. Det kan enten være et mentalt billede, ved at tænke mulighederne højt eller fysisk gennem enkle og billige prototyper. Pointen er at invitere brugerne til at lege med.

Læs mere her