De danske spildevandsanlæg kæmper dagligt med høje energipriser, CO2-udledninger og nye, stramme lovkrav. Løsningen kan være en digital tvilling af hele spildevandsanlægget, som kan give energibesparelser på op til 30 pct. og mere miljøvenlig drift.

Spildevandssektoren spiller en kritisk rolle i den grønne omstilling og i arbejdet med at reducere udledning af drivhusgas. Men med høje energipriser og et stigende antal lovkrav er det blevet en udfordrende opgave at drive et spildevandsanlæg effektivt uden et samlet overblik over hele anlægget.

Det findes der nu en digital løsning på. TwinPlant fra DHI A/S kombinerer sensordata i realtid med simuleringsmodeller og viser en detaljeret virtuel kopi af det fysiske anlæg – en digital tvilling – som giver prognoser af forholdene på anlægget op til tre dage ud i fremtiden. TwinPlant giver også mulighed for hurtigt og sikkert at afprøve mulige forbedringer i driften, før de overføres til det fysiske anlæg – en særdeles nyttig mulighed i en foranderlig verden med voksende storbyer, voldsomme vejrhændelser og mange nye lovkrav. Fordi spildevandsanlægget bliver drevet mere effektivt ved hjælp af TwinPlant, kan der opnås helt op til 30 pct. i energibesparelser samtidigt med væsentlige reduktioner i omkostninger, kemikaliedosering, CO2-aftryk og generel miljøbelastning.

GTS-støtte har haft stor betydning

Den underliggende koncept- og teknologiudvikling samt brugerinddragelse i de tidlige udviklingsfaser er sket med støtte fra GTS. I udviklingsprocessen har der været stor fokus på at indhente viden om brugerbehov og sikre et højt engagementsniveau hos brugere i forsyningsselskaberne. GTS-støtten har muliggjort en accelereret leverance og modning af dansk teknologi til det globale marked. DHI forventer, at TwinPlant vil hjælpe en vifte af internationale forsyningsselskaber med at blive mere klimaneutrale, og at der vil åbne sig nye muligheder for små og mellemstore danske virksomheder, der leverer services og teknologi til renseanlæg.

”Hos Aarhus Vand har vi igennem en årrække arbejdet med styring af vores renseanlæg og har opnået flotte resultater ikke mindst omkring energiregnskabet. TwinPlant giver os nye spændende muligheder for, at vi endnu mere effektivt kan udvikle styringen på anlæggene. Det bidrager til at ruste os til en fremtid med mange nye krav og komplekse beslutninger,” udtaler Anders Lynggaard-Jensen, Fagchef hos Aarhus Vand.

Cecilia Wennberg, EVP for Water in Cities i DHI, siger: “I DHI er vi stolte af at kunne bidrage med en teknologi, der kan energieffektivisere spildevandsanlæggene og bane vej for en mere bæredygtig fremtid med vand. Vi kan se, at når spildevandsanlæggene udbygger den velkendte driftsstrategi med en mere digital strategi, sikrer det ikke bare en langt mere effektiv og miljøvenlig drift, men også et bedre udgangspunkt for at træffe de rigtige investeringsbeslutninger.”

Yderligere information om TwinPlant findes på DHI’s hjemmeside her

Foto: TwinPlant