Efter at have foretaget tests har Teknologisk Institut vist at sensorer i marker kan hjælpe landmænd med at reducere deres pesticidforbrug betragteligt.

Udvikling af sensorer og sprøjteteknologi kan føre til et reduceret forbrug af pesticider på markerne. Det viser tests, som Teknologisk Institut har udført for Miljøstyrelsen.

– Der sker i disse år en stor udvikling af både sensor- og præcisionsteknologier, og udviklingen følges tæt med henblik på at høste nogle af de mulige gevinster i form af reduceret miljøbelastning i erhvervet, siger centerchef Birgitte Feld Mikkelsen, Teknologisk Institut.

I løbet af testen har eksperterne fokuseret på konkrete sensorer og deres evne til at detektere grøn biomasse, som fx ved nedvisning i stub. Det er gjort for at belyse om de enkelte sensorer kan anvendes til at reducere brugen af ukrudtsmidler – i første omgang i form af glyphosat-midler.

Nedbringes med 76 procent

Testen viste, at den bedste, men også den dyreste sensor, kan nedbringe forbruget af sprøjtevæske med hele 76 procent sammenlignet med fuld sprøjtning.

Testen er et led i Miljøstyrelsens Partnerskab for præcisionssprøjtning, hvor formålet er at øge anvendelsen af sprøjte- og præcisionsteknologier, som kan medvirke til at reducere det danske pesticidforbrug.

– Der er udviklet nye teknologier, men integrationen med typisk dyrkningspraksis er for tiden ikke udbredt i et omfang, hvor det vil få effekt på nedbringelse af forbruget af pesticider. Derfor kan afprøvningen af intelligent sprøjteudstyr og test af præcisionssprøjtning i jordbruget, give øget fokus på nye metoder, som kan reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler, siger Birgitte Feld Mikkelsen.

Læs mere om forsøget her