Et nyt laboratorie for kollaborative robotter hos Teknologisk Institut skal hjælpe virksomheder med at udnytte det fulde potentiale af robotter, som arbejder tæt sammen med mennesker.

Hvordan anvender man kollaborative robotter – såkaldte cobots – og har vi overhovedet brug for en tredje hånd i produktionen? Dét og meget andet kan virksomheder nu få svar på med et nyt Cobot Lab. Laboratoriet er blevet oprettet ved bygningen af en tredje robotinnovationshal på 800 kvadratmeter, hos Teknologisk institut i Odense.

”Med det nye Cobot Lab kan vi dynamisk demonstrere og fremvise kollaborative robotter og de teknologier, der følger med. Vi tilbyder skræddersyet viden om cobot-teknologier, så virksomheder kan identificere risici og potentialer ved at anvende cobots, og vi vil uvildigt vejlede dem i, hvilken løsning virksomheden har bedst gavn af”, siger centerchef hos Teknologisk Institut Kurt Nielsen.

Skræddersyet, uvildig rådgivning

Forretningsleder hos Teknologisk Institut Mads Mathiesen fortæller, at man som virksomhed kan få et skræddersyet rådgivningsforløb i Cobot Lab.

”Vi tilbyder et virksomhedsspecifikt teknologiudviklingsforløb, som typisk starter med identificering af automationspotentialer ved brug af cobots. Med afsæt i de mest velegnede cases udvikler vi i tæt samarbejde med virksomheden koncepter udvalgt på baggrund af en uvildig teknologiscreening”, siger Mads Mathiesen.

”Forløbet involverer løbende virksomhedens relevante medarbejdere og på den måde sikres der ejerskab for løsningen samt rodfæstning af viden, som virksomheden kan bruge i fremtidige investeringer”, uddyber han.

Kurt Nielsen tilføjer, at Teknologisk Institut også kan tilbyde unik viden og en uvildig tilgang gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter.

”Vi har et internationalt netværk med specialister inden for alle afkroge af kollaborativ robotteknologi”, siger Kurt Nielsen og henviser blandt andet til de to europæiske projekter COVR og Cobot Knowledge Lab, som Teknologisk Institut står i spidsen for, og som begge understøtter udbredelsen af kollaborative robotter.

Et dynamisk demonstrationsområde

Det nye Cobot Lab hos Teknologisk institut indeholder de nyeste cobot-teknologier. Det vil sige både kollaborative robotter, men også tilbehør som gribere, visionsteknologi, sensorer og sikkerhedskomponenter.
Det er også muligt at opbygge en demonstrationscelle, som kan hjælpe med proof-of-concept i de skræddersyede virksomhedsforløb.

”Det bliver et dynamisk og virksomhedsnært demonstrationsområde, hvor vi kan fremvise processer og delprocesser med kollaborative robotter”, uddyber Mads Mathiesen.

Sikre, kollaborative robotter

I dag bliver mange af de eksisterende cobot-installationer ikke udnyttet til fulde. Dette skyldes en radikal ændring af den vanlige tilgang til robotsikkerhed og en søgen efter konsensus om hvad der kan betragtes som værende sikkert nok, fortæller Mads Mathiesen.

”Sikkerheden er ofte en barriere for virksomheder ved implementering af kollaborative robotter. Teknologisk Instituts Laboratorie for Avanceret Robotsikkerhed er derfor en vigtig del af Cobot Lab, hvor vi kan hjælpe virksomheder med at kortlægge deres sikkerhedsstrategi for implementering af cobots”, afslutter han.

Teknologisk Instituts nye Cobot Lab bliver indviet til ROBOTBRAG 2019 den 14. november.

Læs hele artiklen her

GTS-infrastruktur – se faciliteterne her

Ud over testfaciliter til robotteknologi, som Teknologisk Institut har udviklet, har dansk erhvervsliv adgang til mere end 120 test- og demonstrationsfaciliteter hos GTS-institutterne.

Du kan tjekke testfaciliteterne ud på teknologiskinfrastruktur.dk

 

Foto: Teknologisk Institut